OPZOR tentokrát na téma sociální podnikání

2. 1. 2019
Zimní číslo Zpravodaje Operačního programu Zaměstnanost OPZOR je tentokrát věnován tématu sociálního podnikání.
  • Sociální podnikání

Sociální podnikání vychází z lokálních potřeb. Je úzce spjato s komunitou a ochranou životního prostředí. Specifickým typem sociálních podniků jsou environmentální sociální podniky (např. bezobalové obchody) i aktivity tzv. cirkulární ekonomiky nebo sdílené ekonomiky - tedy poslední dobou stále oblíbenější sdílení kol, aut, kanceláří či skladů. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) podporuje sociální podnikání od roku 2008, a to prostřednictvím evropských fondů. V rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) byly na podporu sociálního podnikání vyhlášeny tři výzvy, nadto je sociální podnikání podporováno v rámci výzev tzv. Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách a prostřednictvím Místních akčních skupin. Celkem bylo podpořeno 86 sociálních podniků, které si mezi sebou rozdělily 304 milionů korun. Pro znevýhodněné osoby vzniklo přes 400 nových pracovních míst. Resort zároveň realizuje podpůrný projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje, jehož smyslem je poskytnout nefinanční podporu - především konzultace, mentoring či stáže.

400 milionů korun na zvýhodněné úvěry

Sociální podniky hůře získávají komerční financování (běžné úvěry apod.), a tak jsou závislé na dotacích. Když skončí podpora z dotačních zdrojů, bývá problém s udržitelností. Zkušenosti ze zahraničí i mnohé studie uvádějí, že sektor potřebuje různé formy podpory – finanční nástroje. Příští rok bude proto z OPZ na tyto zvýhodněné úvěry uvolněno 400 milionů korun. Úvěry budou poskytovány za výhodnějších podmínek než na komerční bázi. O úvěr může žádat nový i stávající podnik. Zároveň bude připraveno poradenství, které má za cíl pomoci nejen s psaním žádosti o úvěr, ale i s realizací úvěrovaného záměru. Navrženým poskytovatelem úvěrů je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Úvěry bude možné čerpat zhruba od poloviny roku 2019. Právě v tuto dobu skončí možnost předkládat projektové žádosti o podporu z výzvy č. 129. Další výzva už v tomto programovém období vyhlášena nebude. MPSV tím zajistí nejen další zdroj finančních prostředků pro sociální podniky, ale také pomůže překlenout období, kdy budou prostředky z Evropské unie nedostupné. Nové programové období začíná rokem 2021.

Celý článek naleznete ve 4. čísle zpravodaje OPZOR

Zpravodaj OPZOR

 Převzato z www.esfcr.cz

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.