Konzultační dny MMR k problematice bydlení v letošním roce

1. 2. 2019
  • Dostupné bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá i v roce 2019 bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost, a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace, orgány i občany a širokou veřejnost. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu, včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.

Témata, na která budou v úvodní části konzultační dny zaměřeny, budou operativně reagovat na plnění opatření ze schválených záměrů vlády v bytové politice a na připravované právní úpravy v oblasti bydlení. Další část konzultačních dnů bude věnována výměně zkušeností a odpovědím na dotazy vlastníků a správců bytového fondu.

Termíny konzultačních dnů MMR k problematice bydlení na rok 2019:

  • pátek 8. března 2019
  • úterý 4. června 2019
  • úterý 1. října 2019
  • úterý 3. prosince 2019

 

Více informací

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.