Program VÝSTAVBA dostal od vlády zelenou

16. 4. 2019
V pondělí 15. dubna 2019 vláda schválila nový dotačně-úvěrový program Výstavba, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj.
  • Dostupné bydlení

Nový program Výstavba budou moci využívat obce na investiční akce v oblasti výstavby obecních bytů, a to jak sociálních nájemních bytů určených pro domácnosti, u kterých došlo k tzv. tržnímu selhání v oblasti bydlení, tak nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti a pro domácnosti veřejně prospěšných profesí (lékaři, učitelé, policisté, apod.) podle potřeb obce tak, aby docházelo k sociálnímu mixu v dané lokalitě a byla udržena, případně se dále rozvíjela, kvalita veřejných služeb.

Program přispěje ke zvyšování dostupnosti bydlení - v následujících letech by se tak ročně mohlo v obcích postavit až dva tisíce sociálních a dostupných bytů. V případě sociálních bytů se počítá s investiční dotací až do výše 100 % uznatelných nákladů, v případě dostupných bytů pro středně příjmové a jiné osoby, bude umožněna kombinace s nízkoúročeným úvěrem ze SFRB, případně komerčním úvěrem nebo vlastními zdroji obce. Pro letošní rok má  Státní fond rozvoje bydlení připraven celkem jednu miliardu korun (z toho na sociální byty 650 mil. Kč a na úvěry 350 mil. Kč). Státní fond rozvoje bydlení zveřejní výzvu pro příjem žádostí co nejdříve, tedy ihned po nabytí účinnosti nařízení vlády.

Více informací zde

 Převzato z www.mmr.cz

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.