Vídeň podporuje evropskou občanskou iniciativu pro dostupnější bydlení

26. 5. 2019
Evropská města se stále častěji potýkají s klesající dostupností bydlení. Ceny nájmů i nemovitostí rostou a obyvatelé jsou kvůli stoupajícím nákladům vytlačováni do cenově dostupnějších oblastí dále od centra měst či za jeho hranice, odkud poté musí denně dojíždět.
  • Dostupné bydlení

„Bydlení není zboží jako zlato, ale lidské právo. Vlády proto musí jednat,“ tvrdí zvláštní zpravodajka OSN pro odpovídající bydlení Leilani Farha. Konference, na které expertní pracovnice OSN hovořila o problémech spojených se stále dražším bydlením, se konala na sklonku loňského roku ve Vídni.

Cíle iniciativy

Na loňskou konferenci Housing for All nyní navazuje i stejnojmenná evropská občanská iniciativa, kterou založili občané ze sedmi zemí EU, a jejímž cílem je usnadnit přístup k bydlení všem občanům Evropské unie, tedy i v České republice. Iniciativa požaduje:

  • snadnější přístup k dostupnému a sociálnímu bydlení pro všechny,
  • výjimku z maastrichtských kritérií na veřejné investice do dostupného bydlení,
  • zajištění jednoduššího čerpání financí z EU pro veřejné a neziskové organizace poskytující dostupné a sociální bydlení,
  • narovnání podmínek mezi tradičními modely ubytování a provozovateli digitálních platforem pro krátkodobé pronájmy a
  • sestavení statistických podkladů k problematice bydlení.

Pokud se iniciativě podaří do března příštího roku sesbírat alespoň milion podpisů občanů EU, přičemž minimálně v členských sedmi státech dosáhne úředně požadovaného počtu, bude se muset  požadavky zabývat Evropská komise i Evropský parlament.

Podpora města Vídně

Za občanskou iniciativu se přitom postavila i Vídeň, tedy město, které je v oblasti dostupného bydlení jedním z nejčastěji zmiňovaných zajímavých příkladů. Rakouská metropole totiž vlastní 220 tisíc obecních bytů a dalších 200 tisíc dotuje. Celkem 62 procent obyvatel Vídně proto bydlí v takzvaných sociálních bytech, teoretický nárok na ně má až 80 procent obyvatel. Díky široké nabídce regulovaného nájmu se ve Vídni daří držet na relativně nízké úrovni i tržní nájemné.

Podle vídeňského starosty Michaela Ludwiga patří zajištění dostupného bydlení v evropských městech k nejdůležitějším výzvám současnosti. „Není náhodou, že se celý svět při hledání řešení poohlíží ve Vídni a chce následovat náš model sociálního bydlení. Právě proto podporuji občanskou iniciativu Housing for All, aby i na evropské úrovni mohla být přijata správná opatření k vytvoření dostupného bydlení pro celou populaci,“ uvedl Ludwig na adresu organizátorů petice.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.