Vyhlášeny výzvy na dotace a úvěry v rámci programu Výstavba pro obce

23. 5. 2019
Státní fond rozvoje bydlení vyhlásil dne 20. května 2019 výzvy k podávání žádostí o dotace a úvěry na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů v rámci programu Výstavba pro obce.
  • Dostupné bydlení

První výzva se věnuje dotacím na sociální bydlení (výzva č. 1/112/2019 – alokace 650 mil.) a je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení.

Druhá výzva (výzva č. 2/112/2019 – alokace 350mil.)  je zaměřena na pořízení dostupných bytů, dostupných domů nebo dostupných bytů ve smíšeném domě prostřednictvím zvýhodněného úvěru. Dostupné byty jsou určeny pro nájemníky bez omezení za místně obvyklé nájemné. V případě „smíšeného domu“, tj. kombinace sociálních a dostupných bytů je nutné podat dvě žádosti, resp. žádat v obou výzvách.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.