Workshop Jednotné kontaktní místo pro bydlení

15. 5. 2019
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Platformou sociálního bydlení pořádá workshop na téma Jednotné kontaktní místo pro bydlení.
  • Dostupné bydlení

Workshop se bude konat dne 27. 5. 2019 v Praze od 10:00 do 14:00 v budově MPSV na Karlově námměstí a je určen primárně pro obce.Příspěvky se zaměří na téma Kontaktního místa pro bydlení a konkrétní zkušenosti obcí ČR. Kontaktní místo pro bydlení představuje jednu z možností, jak vytvořit jednotný vstup do systému obecního bydlení. Jedná se o zvláštní jednotku (pracovníka, tým, útvar) v rámci obecního úřadu, který má za úkol zprostředkovávat občanům pomoc v jejich problematické bytové situaci, a to nejen formou pomoci s vyplněním žádosti o obecní byt, ale i s využitím jiných, měkčích nástrojů.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.