Možnosti financování a příklady dobré praxe II. – Dostupné bydlení v Královéhradeckém kraji

21. 6. 2019
Pod hlavičkou Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje se ve čtvrtek 20. 6. 2019 uskutečnil již druhý seminář pro zástupce obcí zaměřený možnosti financování a příklady dobré praxe v rámci dostupného a sociálního bydlení.
  • Dostupné bydlení

Hlavním tématem semináře byl nově vyhlášený program Výstavba pro obce, v rámci něhož budou moci obce v letošním roce žádat o dotace a úvěry na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů v celkové výši 1 mld. Kč. Další prezentace se zaměřily na financování v rámci programu Regenerace sídlišť, na pravidla přidělování obecních bytů nebo na příklady dobré praxe v obcích v rámci pilotního projektu Podpora sociálního bydlení. Na semináři, kterého se zúčastnilo přes 50 zástupců obcí a veřejného sektoru, vystoupili zástupci Státního fondu rozvoje bydlení, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Zvolená témata účastníky velmi zaujala a v rámci semináře byla na prezentující směřována řada dotazů. Cílem semináře bylo, aby obce z Královéhradeckého kraje mohly využít některé z prezentovaných dotačních programů, inspirovat se dobrou praxí a aby bylo dostupné a sociální bydlení v kraji dále rozvíjeno. 

Prezentace ze semináře jsou ke stažení níže.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.