MPSV zahájilo další vlnu podpory sociálního podnikání

20. 8. 2019
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků. Na nový „finanční nástroj“ je z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) nově alokováno 400 mil. Kč.
  • Sociální podnikání

K uzavření smlouvy došlo 30. července 2019. Za MPSV svůj podpis připojila náměstkyně Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce Martina Štěpánková, ČMZRB byla zastoupena předsedou představenstva Jiřím Jiráskem. Jedná se o novou formu financování v rámci OPZ, která doplňuje klasickou dotační podporu. Ta pro oblast sociálního podnikání skončila v polovině roku 2019, kdy byla poslední možnost žádat o podporu na projekty naplánované do roku 2021. Úvěry z OPZ bude možné čerpat do roku 2023. Využití této formy podpory sociálního podnikání MPSV předpokládá i v navazujícím programovém období.

Samozřejmostí nového finančního nástroje je bezplatné poradenství ve fázi přípravy i realizace projektu. Cílem je podpořit úspěšnost žadatelů a následně hladký průběh projektových aktivit i splácení úvěru. Zajišťovat jej budou pracovníci MPSV i ČMZRB, a to tak, že zájemcům vysvětlí koncept sociálního podnikání, pomohou s tvorbou podnikatelského a finančního plánu, nabídnou informace z oblasti krizového managementu, marketingu či práva, v případě potřeby také vysvětlí možnosti při splácení úvěru.

Úvěry do výše 25 mil. Kč budou poskytovány za výhodnějších podmínek, než je zvykem v případě komerčních úvěrů. Sociálním podnikatelům bude nabídnuta úroková sazba od 0 % p.a., délka splatnosti bude až 10–12 let s možností odkladu první splátky až na 36 měsíců. O úvěr může žádat nový i stávající podnik, který splňuje definici sociálního podniku. Definice sociálního podniku je uvedena například na webu Českého sociálního podnikání.

První výzva k předkládání projektů bude vyhlášena nejpozději 30. září 2019. O úvěry budou moci sociální podnikatelé z celé ČR včetně hl. m. Prahy žádat od 1. prosince 2019. Výzvu i veškeré další informace včetně kontaktních údajů naleznou zájemci o úvěr na stránkách ČMZRB www.cmzrb.cz. Bližší informace k programu budou zveřejněny spolu s výzvou v průběhu září 2019. Příjem žádostí bude spuštěn 1. prosince 2019 a poběží až do konce roku 2023.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.