Přeshraniční město dětí

19. 9. 2019
Druhý ročník mezinárodního česko-polského projektu Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje s názvem „Přeshraniční město dětí“ se během letních prázdnin uskutečnil v Nové Pace. Projekt je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika-Polsko.
  • Zaměstnanost

Cílem projektu je nejen integrovat české a polské děti, ale především je seznámit s prací z různých oborů, naučit je, jak se zapojit do občanského života, jak volit, jak hospodařit s penězi, či je dobře investovat. Dále se zaměřuje na aktivní volnočasové aktivity a poznávání příhraničního regionu.

Akce se uskutečnila ve spolupráci s Městem Nová Paka, DDM Stonožka, dále s Městy Hořice a Jičín, DDM Hořice a jičínským K-klubem. Polskými partnery jsou Průmyslová a obchodní komora Swidnice a Město Střegom.

Dopolední program pro více než 300 dětí, z toho 100 polských, byl koncipován jako hra na zaměstnání. Pro děti bylo ve spolupráci se zaměstnavateli připraveno 20 pracovišť. Téměř z každého z nich si účastník odnesl jednoduchý výrobek. Za odvedenou práci děti dostaly výplatu. Vydělané taurony (táborová fiktivní měna) mohly buď vložit do banky a úročit nebo utratit v obchodě s pochutinami, hračkami či sportovními potřebami.

V odpoledních hodinách se obyvatelé Přeshraničního města dětí věnovali např. volbě samosprávy, sportovním aktivitám, absolvovali naučnou stezku za krásami Nové Paky a polské děti v rámci představení regionu navštívily zábavný areál v Radvánovicích a Staré Hrady.

Dění v městě dětí vzbudilo velkou pozornost a zájem na české i polské straně hranice. Obyvatelé novopackého města dětí přivítali polského ministra pro práva dětí pana Mikolaje Pawlaka v doprovodu chargé d´affaires Velvyslanectví Polské republiky v Praze pana Antoni Wrega, ředitelku kanceláře ministra paní Annu Malinowskou a dále starosty a místostarosty zapojených měst a zástupce spolupracujících firem a institucí.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.