Bezúročný úvěr pro sociální podniky

29. 10. 2019
Českomoravská záruční a rozvojová banka připravila ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí nový program S-podnik, jehož cílem je podpořit malé a střední sociální podniky, a to ve formě zvýhodněných úvěrů a poradenství.
  • Sociální podnikání

Program S-podnik poběží v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je na něj vyčleněno 380 milionů Kč. Podpořeno by tak mělo být přibližně 75 projektů. Tento program přináší malým a středním sociálním podnikům podporu ve formě bezúročných úvěrů ve výši 650 tis. až 25 mil. Kč na realizaci projektů investičního charakteru. To znamená například k nákupu nových nebo již používaných strojů, zařízení, technologií, programů, licencí, software, k pořízení a rekonstrukci nemovitostí apod. Úvěry budou mít až 10letou splatnost včetně možnosti odkladu splátek jistiny na tři roky a budou poskytovány až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu.

Součástí podpory bude vedle zvýhodněného financování také poskytování podpory ve formě bezplatného odborného poradenství v oblastech, jako je management, organizace a výroba, marketing a public relations a finanční řízení podniku.

Podpora z programu S-podnik je určena pro všechny malé a střední podnikatele, kteří splňují definici sociálního podnikatele, budou realizovat projekt investičního charakteru kdekoliv na území ČR, včetně hlavního města Prahy, a působí v oblastech, jako je zpracovatelský průmysl, stavebnictví, zemědělství, lesnictví, energetika, doprava, maloobchod a velkoobchod, vzdělávání, sociální péče, IT a další služby.

Příjem žádostí do programu S-podnik bude zahájen 1. prosince 2019 a poběží až do 30. června 2023.

Podmínky programu

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.