Program Výstavba ještě více zacílí na naše obce

5. 11. 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj navrhne změny některých podmínek v programu Výstavba, aby možnost pořízení dostupných a sociálních bytů byla pro naše obce ještě snazší a dostupnější. Pokračuje také v programu Půjčky pro mladé, a připravuje Zákon o dostupném bydlení. K dnešnímu dni zveřejnilo i model hodnotových map nájemného pro stanovení pravidel pro dávky na bydlení.
  • Dostupné bydlení
Program Výstavba mohou využívat obce na investiční akce v oblasti výstavby obecních bytů, a to jak sociálních nájemních bytů určených pro domácnosti, u kterých došlo k tzv. tržnímu selhání v oblasti bydlení, tak nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti a pro domácnosti veřejně prospěšných profesí (lékaři, učitelé, policisté, apod.) podle potřeb obce tak, aby docházelo k sociálnímu mixu v dané lokalitě a byla udržena, případně se dále rozvíjela, kvalita veřejných služeb.

Nyní Ministerstvo pro místní rozvoj přichází s návrhem na změnu definice nízkého příjmu. Bude se jednat o příjem, který nepřesáhne násobek hrubé průměrné mzdy, a to 0,6 v případě jednočlenných domácností, 0,7 v případě dvoučlenných domácností, 0,8 v případě tříčlenných domácnosti, 1 násobek v případě čtyřčlenné domácnosti, 1,2 v případě pětičlenné a vícečlenné domácnosti. Ministerstvo dále umožní vznik jednotlivých dostupných bytů formou stavebních úprav, přístavbou, nástavbou. Navrhovaná změna umožní pořízení jednotlivých dostupných bytů stavební úpravou nebytových prostor. Obce většinou disponují prostory, které jsou vhodné pro úpravu na dostupné byty, což je úspornější řešení než vznik nového bytového domu, který v případě menší obce není potřebný.

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes na svých webových stránkách také zveřejnilo model hodnotových map nájemného pro stanovení pravidel pro dávky na bydlení. Data pochází z Asociace realitních kanceláří ČR, Svazu měst a obcí ČR a Katastrálního úřadu ČR. Cílem těchto map je jednak určení modelového poměru nájemného k prodejní/kupní ceně bytů, tak i výpočet hodnot nájemného stanovení pravidel pro dávky na bydlení na základě cen bytů ve stanovených lokalitách. Tyto hodnotové mapy již v červnu 2019 ministerstvo poslalo Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Ministerstvo řeší i nutnost Zákona o dostupném bydlení, který by řešil problémy související s bydlením, které jdou nyní napříč všemi resorty. Zakotví v legislativě pojmy, které dosud nikde nejsou. Dostupné bydlení by mělo být určeno domácnostem s průměrnými příjmy. Jedná se o nájemní bydlení pro střední třídu.  

Stále také běží program Půjčky pro mladé, na něž je letos připraveno 600 milionů korun. Ke konci října bylo od jeho spuštění podáno celkem 1002 žádostí za téměř 1,1 miliardy korun. Pro příští rok plánujeme uvolnit částku 850 milionů korun.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.