Pomoc dětem z dětského domova v Nechanicích ocenili v Bruselu

16. 12. 2019
Podpora dětí z dětského domova a ulehčení jejích přechodu do reálného života. To ocenila Evropská komise na konferenci CLLD, která se konala 3. a 4. prosince v Bruselu. Řeč je o projektu O krok napřed královéhradecké Místní akční skupiny Hradecký venkov.
  • Atraktivní region
Děti z dětských domovů to na pomyslné startovní čáře do dospělosti nemají vůbec lehké. Podle průzkumu Integrace dětí z dětských domovů do společnosti téměř polovina z nich při opuštění dětského domova neví, kde bude bydlet nebo jakou bude mít práci. Situaci řeší Místní akční skupina Hradecký venkov se svými partnery, kteří ve spolupráci s Dětským domovem v Nechanicích u Hradce Králové dětem tento přechod ulehčují.

V našem projektu získalo 8 mladých lidí praktické informace pro samostatné bydlení, které je čeká po odchodu z domova. Navázaly vztahy s budoucími zaměstnavateli a zástupci obcí, kde by mohly získat zaměstnání, samostatné bydlení a aktivně se zapojit do komunitního života v obci. Zaměřili jsme se na to, abychom mladé děti připravili co nejlépe na životní situace, které po odchodu z dětského domova mohou nastat“, popisuje koordinátorka projektu Žaneta Musilová. 

Podle Daniely Rejlové z MAS Hradecký venkov, která byla do projektu zapojena jako jedna z dobrovolnic a projekt v Bruselu komisi prezentovala, pomoc musí být komplexní, založená na dlouhodobé spolupráci a důvěře, a proto se do projektu zapojili i studenti, zástupci obcí a podnikatelů z území, kde je sídlo dětského domova.

Mentoringové programy ve firmách pomohly mladým lidem pod dohledem svého mentora z řad podnikatelských členů MAS získat a rozvíjet pracovní dovednosti a znalosti z oblasti personalistiky a firemní kultury v oblasti svého možného budoucího pracovního uplatnění.  Děti procvičovaly znalosti o samostatném životě na seminářích, díky individuálnímu poradenství a zapojováním se do komunitního života v okolních obcích.

Podle dětí, které podporu využívají, je tato iniciativa k nezaplacení. Uvádí, že obdrželi informace, které je ve škole nenaučí, a bez kterých se v běžném životě neobejdou. „Získal jsem informace o tom, jak hospodařit s penězi, jak sestavovat rozpočet domácnosti, dobré příklady ze života. Nebyla to suchá teorie jako ve škole,” uzavírá Kristián, jeden z účastníků programu.

Na začátku prosince v Bruselu prezentovalo více jak 450 účastníků zhruba 40 projektů na podporu a rozvoj komunity v rámci tzv. CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje). Jedním z úspěšných projektů, který získal ocenění Evropské komise za přínos své komunitě byl projekt O krok napřed Místní akční skupiny Hradecký venkov.Tento projekt je jedním z mnoha, které se díky naší komunitě podařilo na  hradeckém venkově realizovat. Na tento jsem však opravdu pyšná proto, že se zařadil mezi ty nejlepší, a můžeme tak inspirovat ostatní komunity evropských států, protože pomáhat dětem, které nemají rodinné zázemí, dává smysl,” dodává Jana Kuthanová, předsedkyně MAS Hradecký venkov.

Iniciativu CLLD Evropská unie podporuje již 25 let a poskytuje obyvatelům finanční prostředky pro rozvoj místních aktivit a umožňuje tak, aby se občané mohli vyjádřit k rozvoji regionu.