Výsledky Výzkumu sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení

12. 12. 2019
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR realizuje s finanční podporou OP Zaměstnanost individuální systémový projekt „Sociální bydlení – metodická a informační podpora sociálních agend“. Jednou z dílčích aktivit byl veřejný výzkum výzkumu veřejného mínění na téma sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení, který realizoval v květnu 2019 Institut INESAN.
  • Dostupné bydlení

V šetření bylo využito metody fokusních skupin mezi odbornou i laickou veřejností a dotazníkového šetření mezi širokou veřejností. Celkově byl dotázán vzorek 1.286 lidí. Vzorek 1.086 respondentů byl navýšen o 200 dotazovaných žijících v blízkosti sociálního bydlení a vedle toho obsahuje i postoje 150 respondentů žijících v sociálně vyloučených lokalitách.

Česká veřejnost zastává názor, že zřizování sociálních bytů je potřebné (93 % respondentů) a že by jich mělo být více než nyní (79 % respondentů). Dále výzkum ukázal, že celkem 85 % občanů podporuje vznik zákona, který by se zaměřoval na oblast sociálního bydlení, přičemž vyšší míra podpory (92 %) je dokonce u těch respondentů, kteří mají osobní zkušenost s obyvateli sociálních bytů. Jde o velmi zajímavé výsledky, které kromě této podpory ukazují i další souvislosti s kontroverzemi ve vnímání sociálního bydlení.

Podrobná zpráva z výzkumu je dispozici ZDE