Jednotné kontaktní místo pro bydlení – otevřená kancelář

4. 2. 2020
  • Dobrá praxe v dostupném bydlení

Jde o prostor, kam klienti mohou v určeném čase přijít se svými problémy týkajícími se bydlení a dalších záležitostí s tím spojených. Poskytuje občanům poradenství ohledně bydlení a pomoc při řešení sociálních problémů s tím souvisejících. Pracovník kontaktního místa shromažďuje žádosti o bydlení a disponuje nejenom nabídkou obecních dostupných bytů, ale také neziskových organizací a sleduje i volný trh, kde následně jedná v zájmu klienta se soukromými majiteli. Poradenství může mimo jiné poskytovat i externě nasmlouvaný právník a expert z realitní kanceláře, který pracuje na dobrovolné bázi. Výhodou takového přístupu je, že se občan dozví informace související s řešením problémů v oblasti bydlení na jednom místě a nemusí obcházet jednotlivé odbory obecního úřadu a pracovat s rozporuplnými informacemi. Obec pomáhá řešit problém svého občana efektivně a zároveň koordinuje jednotnou politiku bydlení.

Otevřená kancelář ovšem může být zaměřena i na jiná témata, která souvisí se sociální situací klienta a je spjata s případnou schopností platit nájem (např. poradenství v oblasti dluhové problematiky).

 Více zde

 Zdroj: www.socialnibydleni.mpsv.cz