Síťování a rozvoj odborných kompetencí obcí v sociálním bydlení

4. 2. 2020
  • Dobrá praxe v dostupném bydlení

Zavedení pracovních skupin k tématům souvisejícím se sociálním bydlením, sociální politikou a obecně síťování je nezbytnou součástí zavádění sociálního bydlení v ČR. Ve skupině by měli být zástupci dotčených institucí, kterými mohou být: relevantní odbory obecních úřadů – sociální a bytový/majetkový, případně další, orgány sociálně právní ochrany dětí, Úřadu práce, místních neziskových organizací, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, významnějších soukromých vlastníků nájemních bytů, domovníků, asistentů prevence kriminality. Do skupiny se mohou zapojit představitelé škol, veřejnosti či místní politické reprezentace. Pokud v obci fungují aktivní sdružení občanů, je vhodné je také zahrnout. Rovněž je vhodné přizvat k jednání zástupce lidí v bytové nouzi, kteří mohou přinést řadu nových poznatků týkajících se sociální a bytové situace v lokalitě. Nezbytná je pravidelnost setkání nad kazuistikou a dílčími body provázejícími pilotování sociálního bydlení v obci, jako je např. tvorba strategických dokumentů. Funkční pracovní skupina je výsledkem kvalitního zasíťování na místní úrovni a řešení záležitostí se tak stává mnohem efektivnější především proto, že jsou diskutovány pohledy všech zúčastněných stran.

 Více zde

 Zdroj: www.socialnibydleni.mpsv.cz