Spolupráce s neziskovými organizacemi

5. 2. 2020
  • Dobrá praxe v dostupném bydlení

Bez vzájemné podpory a nutné spolupráce za účelem zavádění sociálního bydlení se obce neobejdou. Zvláštní pozornost zaslouží součinnost s neziskovými organizacemi a poskytovateli sociálních služeb. Lidé mohou mít různá znevýhodnění a mnoho z nich potřebuje specifický přístup či podpůrné služby. Tam, kde nestačí místní sociální odbor, získává důležitou roli organizace, která se na potřebnou cílovou skupinu specializuje. Místní neziskové organizace jsou zároveň důležitými členy pracovních skupin zaměřených na sociální bydlení.

Neziskové organizace mohou pomoci obcím v průběhu realizace projektů sociálního bydlení, například vytipovat nájemníky do sociálních bytů, poskytovat specifické sociální služby nebo mohou ubytovat klienta, který nesplňuje kritéria obce pro přidělení obecního sociálního bytu. Aktuálně si některé neziskové organizace samy pronajímají byty a podnajímají je dál nájemníkům. Souběžně jim poskytují sociální služby a podporu při řešení problémů spojených s pravidelnou úhradou nájmu a nákladů na bydlení. Pokud najímají byt dalšímu nájemci, ručí majiteli za úhradu nájmu. Variantou k tomuto postupu, který může přenášet méně odpovědnosti na neziskovou organizaci a zároveň zvyšuje jistotu nájemníka, je smlouva, kterou obec pověřuje neziskovou organizaci k zajišťování smluv a služeb nájemníkům. Nájemníci tak mohou získat klasickou nájemní smlouvu místo podnájemní.

 Více zde

 Zdroj: www.socialnibydleni.mpsv.cz