Mapování projektů v území ITI na boj s COVID-19

24. 3. 2020
Nositel ITI Hradecko-pardubické aglomerace vyzývá z pověření českých ministerstev všechny partnery v území (města, obce, kraje, firmy, vysoké školy apod.) k zmapování případných projektových záměrů, které by mohly pomoci s bojem a vyrovnání se s následky pandemie koronaviru, který sužuje také naši republiku.
  • Atraktivní region

ITI se následně s ministerstvy pokusí na potřebné projekty zajistit dotační prostředky.

V případě zájmu zašelete vyplněný formulář se základními informacemi o vašem projektu Tomáši Kořínkovi (Tomas.Korinek@mmp.cz) nebo Michaele Kudynové (Michaela.Kudynova@mmp.cz).

Termín zaslání je do pátku 27. 3. 2020.