Opatření na pomoc podnikatelům a živnostníkům

31. 3. 2020
Česká republika připravila různá opatření či programy pro podnikatele a živnostníky, jež pomohou v boji s následky pandemie COVID-19.
  • Zaměstnanost
  • Atraktivní region

Česká republika připravila různá opatření a programy pro podnikatele a živnostníky, jež mají pomoct podnikatelům a živnostníkům v boji s následky pandemie koronaviru.

Vláda rozhodla mimořádným návrhem zákona změnit řadu pravidel pro výplatu ošetřovného. První změnou je časová platnost, a to na dobu, po kterou bude platiti zákaz školní docházky. Současně také rozhodla o zvýšení věkové hranice dětí z 10 let na 13 let. Nárok na ošetřovné mají mít i osoby, které po uzavření denních stacionářů doma pečují o postižené osoby. Nárok na ošetřovné budou mít i OSVČ.

Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.

Na konci března zveřejnilo Ministerstvo financí tzv. liberační balíček II, který plošně promíjí červnovou zálohu na daň z příjmů fyzických a právnických osob. V praxi to znamená, že všichni poplatníci – fyzické i právnické osoby, které měly na základě předchozích daňových přiznání povinnost uhradit zálohu na daň z příjmů splatnou 15. června 2020, ji nebudou muset hradit vůbec.

Zajímavým opatřením je také program COVID II, který vyhlašuje Českomoravská záruční a rozvojová banka společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Živnostníkům, tedy OSVČ, i malým a středním podnikům bude ručit za úvěry u komerčních bank a také jim přispěje až milion korun na úhradu úroků. Podpořeno by tak mohlo být více než sedm tisíc projektů v souhrnné hodnotě okolo dvaceti miliard korun. Program je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MPO. Komerční banky jsou na program COVID II připraveny.

Podrobný přehled jednotlivých opatření a programů je uveden v níže uvedených souborech, kde jsou také uvedeny  informace o tom, na co lze podporu využít, koho se týká a za jakých podmínek.

Opatření pro OSVČ

Opatření pro firmy