Webináře k Housing First a sociálnímu bydlení

1. 5. 2020
Webináře realizované MPSV a Platformou pro dostupného bydlení
  • Atraktivní region
  • Dostupné bydlení

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení realizují serii webinářů, které dočasně nahrazují pravidelné workshopy pro realizátory projektů Housing First.  

Webináře jsou realizovány v rámci projektů Sociální bydlení -  metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539) a projektu Podpora přístupu Housing First v ČR (CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015290).

Na letáku níže najdete přehled chystaných webinářů na květen (ke stažení v PDF verzi zde).

Potřebné informace k webinářům najdete vždy včas zde na webu či na facebookové stránce Sociální bydlení v ČR.

Veškeré záznamy již proběhlých vysílání najdete zde.

Přehled zrealizovaných webinářů:

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.