Katalog sociálních podniků pro celou ČR

15. 6. 2020
Ministerstvo práce a sociálních věcí přináší unikátní celorepublikový přehled výrobků a služeb sociálních podniků.
  • Sociální podnikání

Díky katalogu mohou veřejné instituce, ale i firmy, vybírat ze široké nabídky výrobků a služeb sociálních podniků. K únoru 2020 eviduje více než 130 ověřených podniků a jejich 357 provozoven, které se oficiálně hlásí k myšlence sociálního podnikání. Ty jsou ověřeny tzv. Identifikátorem sociálních podniků, což je mechanismus indikující, nakolik je podnik sociální. Jednotlivé podniky jsou v publikaci členěny po jednotlivých oborech, navíc pro lepší přehlednost barevně odděleny. Součástí je též regionální přehled podniků a jejich provozoven. Cennou informací pro čtenáře může být i právní úprava podporující přístup sociálních podniků k veřejným zakázkám nebo současná definice sociálního podniku, včetně základních statistik. Obojí naleznete na konci publikace. Katalog v pdf si můžete stáhnout zde. Informace v něm uvedené se budou samozřejmě v průběhu času aktualizovat.

Zdroj: Katalog sociálních podniků, MPSV 2020

Zdroj: Katalog sociálních podniků, MPSV 2020

Královéhradecký kraj rovněž informuje o sociálních podnicích. Prostřednictvím Regionálního centra podpory sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji vytvořil katalog Nabídka sociálních podniků. Cílem této publikace z roku 2017 je pomoci sociálním podnikům dostat se do povědomí možným odběratelům jejich zboží a služeb. Od roku 2018 tento katalog vedle tištěné verze funguje i online formou na webu včetně interaktivní mapy. Data jsou každoročně aktualizována. Královéhradecký kraj podporuje oblast sociálního podnikání prostřednictvím aktivit regionálního centra již od roku 2015. Věříme, že i díky této snaze má Královéhradecký kraj na mapě celorepublikového katalogu hned vedle hlavního města nejvíce provozoven sociálních podniků.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.