Mapová aplikace dopadů COVID-19

28. 8. 2020
Na mapovém portálu Ministerstva pro místní rozvoj je k dispozici mapová aplikace zobrazující dopady pandemie na vývoj nezaměstnanosti a na počet ekonomických subjektů.
  • Zaměstnanost
  • Atraktivní region

Ministerstvo pro místní rozvoj na svém mapovém portálu zveřejnilo mapovou aplikaci zobrazující dopady pandemie na:

  • vývoj nezaměstnanosti dle dat MPSV 
  • počet ekonomických subjektů dle dat z Registru ekonomických subjektů od ČSÚ.

Vývoj nezaměstnanosti je zobrazován prostřednictvím ukazatelů:

  • podíl nezaměstnaných osob (PNO),
  • počet volných pracovních míst (VPM)
  • počet uchazečů na 1 volné pracovní místo (PU1M).

Dopady pandemie na ekonomiku jsou zobrazeny prostřednictvím vývoje počtu ekonomických subjektů a to sledováním nejen celkového počtu vznikajících a zanikající subjektů v daném měsíci, ale pozornost je zaměřena i na vybrané kategorie subjektů dle NACE u nichž se očekávají dopady největší. Jedná se o subjekty z oblasti cestovního ruchu, kultury a maloobchodu. 

Data jsou aktualizována měsíčně na úrovni obcí s rozšířenou působností. Výchozím měsícem je březen 2020, nicméně je možné zobrazit i meziroční srovnání s rokem 2019.