Vyhodnocení dotazníkového šetření sociálních podniků k situaci v době koronavirové krize

24. 8. 2020
Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2020 ve spolupráci s TESSEA ČR realizovalo dotazníkové šetření k situaci sociálních podniků v ČR v době koronavirové krize.
  • Sociální podnikání

Šetření proběhlo v období 13. – 26. května 2020. Cílovou skupinou byly sociální podniky registrované v Adresáři sociálních podniků MPSV. 150 organizací bylo osloveno emailem s žádostí o vyplnění anonymního on-line dotazníku. MPSV získalo 61 odpovědí, návratnost byla tedy 41%.

Šetření mělo 3 cíle:

  1. zjistit ekonomická a personální data o dopadu koronakrize na sociální podniky v ČR
  2. zjistit, jak sociální podniky pomáhají společnosti v době koronakrize
  3. zjistit potřeby sociálních podniků pro vyjednávání o jejich případné podpoře.

Více informací včetně výsledků šetření najdete na webu ceske-socialni-podnikani.cz

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.