Propojení praxe s teorií? Přinese pilotní projekt Vzděláváním k podnikání ovoce?

30. 9. 2020
V rozhovoru s Mgr. Ivanou Vyvlečkovou, zástupkyní ředitelky pro odborný výcvik a praktické vyučování v Obchodní akademii Olgy Havlové v Janských Lázních jsme se dozvěděli o předmětu Vzděláváním k podnikání. U každé novinky je sázka na úspěch nejistá. Jsou praxe a provazba s teorií důležité? Janské Lázně v tomto ohledu udávají směr. Přesvědčte se sami!
  • Zaměstnanost

Na jaké bázi výuka probíhá?
Předmět je součástí ekonomiky a informační technologie. V průběhu školního roku výuka probíhala pravidelně každé pondělí jednu vyučovací hodinu. Třikrát se jednalo o on-line výuku, jednou pak prezenční shrnutí a zopakování s drobným testem za přítomnosti lektora.

Vyučujícími jsou zaměstnanci sociálního podniku. Jak jste tuto spolupráci navázali?
Spolupráci s Ergotepem, družstvem invalidů jsme navázali asi před sedmi lety v jiném projektu, ale dále v ní pokračujeme. Ze strany Ergotepu i ze strany naší je snaha spolupráci vylepšovat a stále zefektivňovat.

Je velký problém žákům vykomunikovat a zařídit praxe?
V současné době máme již tři podniky, které jsou schopny a ochotny zrealizovat praxi s našimi hendikepovanými žáky. Ergotep v Proseči, Filipa v Lázních Bělohrad a ProCharitu v Červeném Kostelci. Od nového školního roku bude vždy jeden rok u Obchodní akademie a podzimní praxe u Obchodní školy v Ergotepu a druhý v dalších podnicích, aby se žáci seznámili s různými typy pracovních pozic.

Celý článek naleznete na webu ISP21.cz