Rozvoj pracovních kompetencí při návratu z rodičovské dovolené

17. 9. 2020
Projekt umožní rodičům po rodičovské dovolené získat potřebné kompetence a dovednosti, které přispějí ke snadnějšímu návratu na trh práce.
 • Zaměstnanost
 • Atraktivní region

Nezisková organizace Šance na vzdělání, z.ú. realizuje projekt "Rozvoj pracovních kompetencí při návratu z rodičovské dovolené“ zkráceně „PraKom“. Smyslem projektu je pomoct rodičům pečujícím o malé děti efektivně překonat bariéry, se kterými se mohou setkat při návratu zpět do zaměstnání. Rodičům je nabízena řada bezplatných kurzů poskytujících komplexní podporu vedoucí k snadnějšímu návratu na trh práce. 

Jaké jsou hlavní výhody účasti v projektu:

 • obnovení znalostí a dovedností před nástupem do práce po RD;
 • možnost mzdových příspěvků pro zaměstnání na částečný úvazek;
 • příspěvek na hlídání dětí po dobu účasti na vzdělávání a praxe u zaměstnavatele;
 • účast na vzdělávacích kurzech zdarma;
 • možnost proplacení cestovních výdajů.
   

Kdo se může účastnit:

 • osoby pečující o malé děti, přednostně na rodičovské dovolené s blížícím se návratem do práce;
 • bydliště v Královéhradeckém nebo Pardubickém kraji;
 • vážný zájem o účast

Přehled témat vzdělávacího kurzů: 

 • IT dovednosti – programy MS Office (texty, tabulky, grafy, prezentace, e-mailová komunikace, kalendáře, poznámkové editory), sociální sítě, internet ... 6 dní 
 • Základy programování ... 4 dny
 • Finanční minimum po návratu z rodičovské dovolené ... 1 den
 • Právní minimum po návratu z rodičovské dovolené ... 1 den
 • Praktická komunikace v anglickém jazyce – oživení jazyka, komunikaci v kanceláři ... 8 dní
 • Komunikační dovednosti ve firmě – komunikace s firmou během RD, interaktivní prezentační dovednosti, asertivita ... 2 dny
 • Den s koučem - osobnostní rozvoj a self koučink, prevence syndromu vyhoření, jak zpátky nabrat sebevědomí, jaké jsou mé silné stránky ... 2 dny
 • Cesta k manažerské pozici – jak skloubit péči o dítě s rolí manažerky, manažerské dovednosti, týmová spolupráce, emoce a jejich fungování ... 3 dny
 • Jak sladit práci a rodinu – work-life balance, organizace času,  kroky k návratu do práce, požadavky zaměstnavatele, zvládání stresu ... 1 den
 • Time management - vymezení cílů, plánování, sebereflexe,  práce s časem, prokrastinace ... 1 den
 • Psychohygiena - organizace práce, životospráva, eliminace stresu ... 1 den

Zájemci si mohou nakombinovat kurzy dle vlastních potřeb. Jeden školicí den představuje 6 hodin vzdělávání. Pro splnění podmínek účasti v projektu je nutné absolvovat min. 40 hodin (alespoň 7 školicích kurzů).

Termíny konání vzdělávacích kurzů:

1. běh: listopad 2020 – únor 2021                                                     3. běh: září – prosinec 2021

2. běh: duben – červenec 2021                                                         4. běh: únor – červen 2022

 

 PŘIHLÁSIT SE

Více informací získáte na setkání

8.10 2020 10:00 – 12:00

 

Převzato  a více informací na portále: 

http://www.sancenavzdelani.org/projekt-rozvoj-pracovnich-kompetenci-pri-navratu-z-rodicovske-dovolene/ 

Případně na telefonu:  +420 774 498 719