Studovat na Univerzitě Pardubice mohou i studenti se specifickými potřebami

20. 10. 2020
Univerzita Pardubice má sedm fakult a svým studentům nabízí celou řadu oborů, poskytuje tak zázemí téměř osmi tisícům studentů. Mezi nimi zde studují i studenti se specifickými vzdělávacími potřebami. Podporu jim nabízí univerzitní Centrum ALMA.
  • Zaměstnanost
  • Sociální podnikání

Centrum ALMA je specializované celouniverzitní pracoviště Univerzity Pardubice zajišťující poradenskou, technickou a studijní podporu pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami nebo zdravotním znevýhodněním. Ve spolupráci s fakultními koordinátory jich pracoviště podporuje více než stovku. O fungování Centra a práci se studenty nám více prozradila Ivana Veselá z Fakulty ekonomicko-správní a Mgr. Alena Feige z Centra ALMA. Obě na univerzitě s hendikepovanými studenty pracují.

Kdy začíná spolupráce s Centrem?
Ideálně již v okamžiku podání přihlášky ke studiu. Elektronický přihlašovací formulář obsahuje mimo jiné volitelnou kolonku „zohlednění zdravotních specifik“. Pokud uchazeč nějaká svá zdravotní specifika zohlednit chce a tuto možnost zvolí, započne tím spolupráci s Centrem ALMA. V takovém případě naši pracovníci studenty aktivně oslovují a zjišťují, jaké specifické potřeby dotyčný student má, respektive jakou formu podpory bude v rámci přijímacího řízení a v průběhu studia potřebovat. Zprávy a potřebné doklady týkající se práce se studentem tak začínáme zpracovávat již během přijímacího řízení. 
Studenti ale mají samozřejmě možnost spolupráci navázat kdykoliv při studiu, ať už jde o znevýhodnění nově vzniklé, nebo jen nově diagnostikované.

Jak na univerzitě proces obsluhy studentů se specifickými potřebami konkrétně funguje?
Se studenty se specifickými potřebami provádíme tzv. funkční diagnostiku, na základě které sepíšeme se studentem dohodu – je to specifikace služeb, kompenzací a podpůrných opatření poskytovaných nebo realizovaných na vyrovnání studijních podmínek studenta se specifickými potřebami. Poté komunikace částečně přechází i na fakultu, kde se studenty pracují fakultní koordinátoři, na které se také mohou studenti v průběhu studia obracet.

Celý článek naleznete na webu ISP21.cz