Google podpoří české projekty zaměřené na digitální inkluzi

29. 1. 2021
Google.org Impact Challenge poprvé i pro Českou republiku
  • Sociální podnikání

Google oznámil spuštění své iniciativy Google.org Impact Challenge poprvé i pro Českou republiku a region střední a východní Evropy. Výzva má za cíl podpořit organizace pracující na snižování rozdílů v digitálních dovednostech a podpoře rovnoměrného ekonomického růstu v regionu. Rozdělí granty ve výši 2 milionů EUR vybraným subjektům z České republiky a deseti dalších zemí na podporu jejich charitativních projektů, jejichž cílem je oživení ekonomiky s důrazem na větší sociální začlenění znevýhodněných skupin a překonání rozdílů v digitálních dovednostech. Firma tak chce pomoci s opětovným nastartováním ekonomik po dopadech pandemie s využitím moderních technologií a inkluzivních nástrojů.