MMR spolupracuje v kraji a nabízí nová data o rozsahu sociálního vyloučení

7. 1. 2021
Odbor pro sociální začleňování MMR (Agentura) otevírá nová jednání o spolupráci se zástupci Královéhradeckého, Libereckého a Olomouckého kraje. Cílem je zejména lepší využívání dat při tvorbě politik sociálního začleňování.
  • Dostupné bydlení

Královéhradecký kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Centrum investic, rozvoje a inovací zahájil spolupráci na konci roku 2020 s Ministerstvem pro místní rozvoj - Odbor pro sociální začleňování MMR (Agentura) v rámci dvouletého projektu "Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování".

Posláním projektu je prohloubit využívání průkazných dat při tvorbě, realizaci a vyhodnocování politik sociálního začleňování. Projekt realizovaný ve spolupráci se Sdružením místních samospráv nabídne svým partnerům srozumitelně interpretovaná data o rozsahu sociálního vyloučení. Dále si klade za cíl podpořit mezisektorovou spolupráci a sdílení informací a zkušeností napříč kraji. Důležitým předpokladem funkčního nastavení bude intenzivnější meziresortní spolupráce, sdílení informací a vzájemná podpora v širší síti aktérů. Širší síťování bude Agentura podporovat také v rámci projektových vzdělávacích akcí a praktických workshopů. 

V prosinci se uskutečnilo setkání zástupců Agentury s náměstkyní hejtmana Královéhradeckého kraje pro sociální oblast Mgr. Martinou Berdychovou. Diskutovalo se zejména o kooperaci v oblasti dostupného bydlení v kraji. Začátkem prosince proběhlo také setkání zástupců Agentury s náměstkem hejtmana Libereckého kraje pro sociální věci Petrem Tulpou, kde hlavním tématem byla příprava Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje. Začátkem roku 2021 se Agentura ještě setká se zástupci Olomouckého kraje.

Kromě Královehradeckého, Libereckého a Olomouckého kraje je součástí partnerské struktury projektu také statutární město Chomutov. V rámci této spolupráce se Agentura zaměří na analýzu a návrhy řešení problematiky spekulací na trhu s bydlením a obchodu s chudobou.

Ambicí projektu je v průběhu dvou let jeho realizace rozšířit partnerskou strukturu o další kraje či města, v nichž by mohla Agentura nabídnout své kapacity.

Převzato z webu Ministerstva pro místní rozvoj.