Pardubický kraj vyhlásil dotace na podporu sociálního podnikání a fundraisingu

27. 1. 2021
Sociální podniky a neziskové organizace z Pardubického kraje můžou žádat o krajské dotace na podporu svého podnikání či fundraisingu.
  • Sociální podnikání
Program podpory sociálního podnikání na rok 2021

Záměrem vyhlášeného programu je podpora sociální ekonomiky na území Pardubického kraje. Program má za cíl podporovat stávající sociální podniky v růstu jejich celospolečenského dopadu a dále subjekty směřující k oboru sociálního podnikání a budování plnohodnotných sociálních podniků.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program je ve výši 1 050 000 Kč. Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč, maximální výše 150 000 Kč na projekt. Peněžní prostředky budou poskytovány formou investiční či neinvestiční dotace.

 Více o programu

 Program podpory fundraisingu na rok 2021

Záměrem vyhlášeného programu je zajištění větší finanční stability a nezávislosti neziskových organizací a podpora schopnosti získávání finančních prostředků pro jejich činnost prostřednictvím fundraisingu. Cílem programu je podpora neziskových organizací prostřednictvím dotace na činnost fundraisera dané organizace, jehož úkolem je získání finančních a nefinančních prostředků nutných pro zajištění činností organizace nebo pro realizaci přihlášeného (zejména inovativního) projektu.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program je 150 000 Kč. Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč, maximální výše 80 000 Kč na projekt. Peněžní prostředky budou poskytovány formou neinvestiční dotace.