Vzdělávání v oblasti sociální práce a dávek v sociálním bydlení - akreditovaný kurz

10. 2. 2021
Ministerstvo práce a sociálních věcí startuje v rámci projektu "Podpora sociálního bydlení" od jara 2021 rozsáhlou vzdělávací akci pro pracovníky Úřadu práce ČR, obcí a neziskového sektoru, kteří budou pracovat či již pracují s cílovou skupinou lidí v bytové nouzi a těmi, kteří jsou touto nepříznivou sociální situací přímo ohroženi.
 • Seminář
 • Dostupné bydlení

 Kurz se zaměří na potřebná témata:

 • Co je to sociální bydlení?
 • Sociální bydlení v institucionálním a legislativním kontextu
 • Role obcí a dalších klíčových aktérů při plánování a poskytování sociálního bydlení
 • Aktuální informace o právním rámci pro sociální pracovníky v oblasti bydlení
 • Praxe v dávkové podpoře bydlení a její kontextuální propojení s dalšími možnostmi podpory
 • Používání metod a procesů sociální práce při podpoře klientů sociálního bydlení včetně základů krizové intervence
 • Provázanost sociální práce, sociálních služeb a dalších nástrojů pomoci klientům sociálního bydlení
 • Specifika práce a komunikace s cílovými skupinami
 • Nástroje a metody prevence ztráty bydlení
 • Příklady dobré praxe v zajištění sociálního bydlení, sociální práce a sociálních služeb v sociálním bydlení v ČR a v zahraničí
 • Doprovodné služby a programy pro sociální bydlení

Celkový rozsah vzdělávacího kurzu je 44 hodin a je složen z:

 • e-learningové části - 20 hodin
 • prezenční části - 4 celodenní semináře po šesti hodinách

Realizace vzdělávacího kurzu pro sociální pracovníky je plánována v krajských městech v období březen až říjen 2021 a bude zohledněna epidemiologická situace s COVID-19. Všechny semináře budou vedeny zkušenými akreditovanými lektory s odborným vzděláním, znalostmi i praxí v oblasti sociálního bydlení a související problematiky.

Na základě řádného splnění všech podmínek kurzu (účast na kurzu a splnění povinného závěrečného testu) získají účastníci osvědčení s číslem akreditace.

Účast na vzdělávání je zdarma. Kurz je plně hrazen z projektu Podpora sociálního bydlení.

V případě zájmu o účast na vzdělávacím kurzu se neváhejte ozvat organizátorovi na email: kristyna.rochova@everesta.cz 

Více detailů a možnost se přihlásit najdete v posledním vydání Zpravodaje Sociálního bydlení.

Převzato z portálu Sociální bydlení