Webináře z oblasti dostupného bydlení pokračují i v únoru

3. 2. 2021
Projekt Podpora sociálního bydlení připravil další sérii webinářů na měsíc únor.
  • Dostupné bydlení

I v únoru budou pokračovat webináře k tématu Housing First a sociální bydlení.  

Webináře jsou realizovány v rámci projektů Sociální bydlení -  metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539) a projektu Podpora přístupu Housing First v ČR (CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015290).

V únoru jsou naplánovány celkem dva:

Protikrizové plánování

  • Termín: 11.2. 2021     10:00 - 11:30  

Mgr. Magdalena Flaksová, Bc. Žaneta Martínková - Centrum duševního zdraví Podskalí – Fokus Praha 

Více informací naleznete ZDE.

Práce se zadluženým klientem napříč sociálními službami

  • Termín: 25.2. 2021     10:00 - 11:30          

Barbara Halířová (Institut prevence a řešení předlužení)

Potřebné informace k webinářům budou zveřejňovány na webu či na facebookové stránce Sociální bydlení v ČR.