Plánování seniorské politiky na úrovni obcí - kulatý stůl

8. 3. 2021
Projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV ČR - Senioři v krajích organizuje další kulatý stůl věnovaný problematice stárnutí v České republice.
  • Zaměstnanost

Termín:

  • čtvrtek 18. března 2021 od 9 - 11:30 hodin

Tématem tentokrát bude Plánování seniorské politiky na úrovni obcí – proč je důležité plánovat a jak na to? V programu kulatého stolu najdete nejen určitý metodický návod, jak plánovat seniorskou politiku v obci. Dozvíte se, jaká jsou východiska pro strategické plánování seniorské politiky na úrovni samospráv, kde je možné se inspirovat, co vlastně znamená termín strategie, jaká témata sledovat, koho oslovit ke spolupráci a jak s těmito partnery pracovat, jak navrhnout a formulovat vize, cíle a opatření. Program bude cílen především na praktické sdílení zkušeností. Vprogramu nechybí příspěvky podílející se o znalosti z praxe menších i větších měst nebo zkušenosti, jak lze plánování obcí podpořit z pozice krajského úřadu.

Přednášející:

  • RNDr. Pavel Bednář, PhD. - ředitel Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Mgr. Jana Oltová - ministerský rada Oddělení metodické podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
  • Mgr. Petr Kouba - 1. náměstek primátora města Přerova pro oblast školství, zdravotnictví, sportu, sociálních záležitostí a grantové politiky
  • Hana Rabenhauptová - odborná referentka pro komunitní plánování a samosprávu, Městský úřad Prachatice, odbor kanceláře starosty 
  • Mgr. Bořivoj Sekanina - referent pro rodinnou politiku, Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Registrace:

  • na e-mailové adrese jirina.rabikova@mpsv.cz
  • nejpozději do čtvrtka 11. března 2021 
  • odkaz na on-line vysílání vám bude zaslán po registraci minimálně dva dny před konáním. Kulatý stůl je zdarma.

Převzato z portálu Senioři v krajích