Propagační podnik Hradec Králové: 25 let zkušeností

1. 3. 2021
Více než 70 lidí s různými omezeními zaměstnává Propagační podnik Hradec Králové, s.r.o.
  • Sociální podnikání

Majitelem firmy je Vítězslav Elišák, který se v oblasti sociálního podnikání pohybuje od samého začátku své profesní dráhy. Ještě v průběhu studia vysoké školy nastoupil do Propagačního podniku a snažil se společně se svým otcem nastavit procesy a rozjet podnikání. Ve společnosti vyzkoušel téměř všechny pracovní pozice. Zpočátku pracoval jako manipulant, řidič, poté vedoucí výroby. Od roku 2016 je zodpovědný za kompletní vedení celé společnosti.

Kdo přišel s myšlenkou založit sociální podnik a proč jste se do sociálního podnikání vůbec pustili?

Historie Propagačního podniku se datuje až do šedesátých let minulého století, kdy byl jednou z šesti firem vyrábějících tiskoviny. V roce 1994 se podnik přetransformoval na společnost s ručením omezeným. Od té doby se společnost postupně stabilizovala a rozšiřovala portfolio svých služeb, začala zajišťovat práci osobám se změněnou pracovní schopností. V roce 2002 se nám podařil zrealizovat projekt chráněné dílny, na jejímž vzniku má hlavní zásluhu můj otec Vítězslav Elišák st. společně s Jiřím Morávkem z Centra zdravotně postižených Hradec Králové. Dílna se postupem času rozvinula až do dnešní podoby.  Naše společnost je tedy na trhu přes 25 let, z toho 18 let podnikáme jako chráněná dílna - sociální podnik.

Na jakou cílovou skupinu je váš sociální podnik zaměřen?

V naší společnosti najdou práci všichni lidé, kteří chtějí pracovat. Nemáme zde žádná zdravotní omezení a dokážeme se věnovat všem. Najdete u nás celou škálu lidí s různými omezeními. Od osob se změněnou pracovní schopností až po zaměstnance s těžkým mentálním postižením ve třetím stupni. Zaměstnáváme zhruba 75 zaměstnanců, z toho máme 96% osob se zdravotním postižením. Vzhledem k povaze postižení působí ve společnosti i 2 psychoterapeuti, kteří jsou pro zaměstnance velkým přínosem a pomocí. Pracovní náplň máme velmi různorodou a jednotlivá pracoviště jsou přizpůsobena dle zdravotního omezení našich zaměstnanců.

Jaké služby nabízíte zákazníkům?

Naše podnikatelská činnost je rozdělena do několika skupin, což se nám osvědčilo hlavně v této době. Primárně se zaměřujeme na manuální činnosti různého charakteru, dále nabízíme veškeré reklamní služby od základních tisků, reklamních předmětů až po kompletní branding společností. V našem areálu je také možnost pronajmout si kanceláře, sklady a nabízíme i možnost zřízení virtuální kanceláře.

V současné době vám běží projekt z ESF. Jak náročné bylo grant získat?

Příprava i samotná realizace projektu je velmi náročná. Projekt jsme si nechali zpracovat odbornou firmou. I přesto, že splňoval všechny náležitosti a žádost na rozvoj našeho podniku byla podložená fakty, grant jsme získali velmi omezený. Každopádně i za menší finanční obnos na rozvoj našich aktivit jsme vděčni.

Ucházíte se o veřejné zakázky?

Naše podnikání máme postaveno na dlouholetých obchodních vztazích, které nám v současné době plně pokrývají naši výrobní kapacitu. Do budoucna plánujeme rozšíření výrobních možností a poté bychom mohli uvažovat i o veřejných zakázkách. V tuto chvíli se o veřejné zakázky neucházíme.

Jaké marketingové nástroje využíváte?

Jak jste určitě zaznamenali, do nového roku jsme vstoupili v novém stylu. Jsme přesvědčeni o tom, že nyní nastal ten správný čas vytvořit moderní tvář tradiční značce. Rozhodli jsme se posunout dál i naše logo a celý marketing firmy. V tuto chvíli probíhá kompletní rebranding naší společnosti. Tvoříme nové webové stránky, které budou více zákaznicky zaměřené včetně nového e-shopu reklamních předmětů. Společnost propagujeme nově na všech sociálních sítích. Samozřejmostí je i tištěné PR.

Spolupracujete s jinými sociálními podniky?

Snažíme se navazovat kontakt s mnoha organizacemi podobného typu. Jedním z nových projektů, který mohu zmínit, je úzké nastavení spolupráce s CENTREM PRO INTEGRACI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, o.p.s., které poskytuje široce dostupné sociální služby na profesionální úrovni pro rozsáhlou klientelu. S jeho cíli se plně ztotožňujeme. S CENTREM PRO INTEGRACI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, o.p.s. jsme se dohodli na dlouhodobé spolupráci a toto centrum budeme rádi podporovat.

Jak váš sociální podnik zasáhla omezení související s epidemií koronaviru? Zaznamenali jste finanční ztráty?

Epidemie COVID-19 zasáhla téměř všechny společnosti, ať už negativně nebo pozitivně. Vzhledem k tomu, že i naši hlavní obchodní partneři byli nuceni omezit svoji výrobu, někteří i zavřít své provozy, tak toto omezení mělo finanční dopad i na naši společnost. Od začátku se ale snažíme co nejvíce diverzifikovat naši nabídku pracovních činností tak, abychom byli schopni zajistit chod naší společnosti. Každopádně k finančnímu propadu došlo i u nás, ale o finanční pomoc jsme nežádali a žádat nebudeme.

Museli jste vzhledem ke koronaviru nějak přizpůsobit provoz?

Jsme velice rádi, že od samého začátku všichni naši zaměstnanci nebrali naše nařízení na lehkou váhu, a tudíž se u nás COVID-19 zatím neobjevil. Výroba byla sice nepatrně omezena kvůli poklesu poptávky od našich hlavních obchodních partnerů, ale nebyli jsme nuceni zavřít celou firmu. Na počátku pandemie jsme začali šít roušky nejen pro naše zaměstnance. Obrátilo se na nás mnoho firem, které byly v obdobné situaci jako my a sháněly roušky, kde se dalo. Šili jsme roušky pro zaměstnance společnosti Sev.en Energy, pro stavební firmy, navázali jsme spolupráci i s Krajskou nemocnicí v Hradci Králové, kam jsme šili roušky nejen pro dětské oddělení. Pomáhali jsme, kde se dalo. Velký díky za to patří hlavně našim zaměstnancům, kteří tuto výzvu přijali za svou.

Jak se vašemu sociálnímu podnikání daří?

Jak jsem již říkal, máme za sebou 25 let poctivé práce, uznáváme principy sociální ekonomiky, sociálního podniku a zavazujeme se i nadále naplňovat společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.  V tomto roce jsme se přihlásili do projektu Vodafone Firma roku 2020. S velkým potěšením musím sdělit, že jsme byli porotou oceněni hned v několika kategoriích. Stali jsme se Ekonomicky nejúspěšnější firmou Královéhradeckého kraje, a tím i velmi vhodným obchodním partnerem v podnikání pro všechny společnosti. Ve velké konkurenci firem jsme ve finále Královéhradeckého kraje obsadili 3. místo v kategorii Vodafone firma roku 2020.  A v neposlední řadě za největší úspěch považujeme ocenění Odpovědná firma roku 2020 Královéhradeckého kraje a postup do velkého celonárodního finále. Je to pro nás všechny velký úspěch a čest, zároveň ale i velká výzva nadále pokračovat v naší dosavadní činnosti a snažit se ji stále zlepšovat.

Můžete přiblížit vaše plány a cíle do budoucna?

Každý rok přicházíme s něčím novým. I tento rok začínáme postupně rozvíjet pro koronavirovou krizi nové projekty. Vzhledem k různorodosti postižení našich zaměstnanců je pro nás velmi důležitá diverzifikace výroby. Letos jsme začali úzce spolupracovat s farmaceutickými společnostmi na kompletaci, značení a balení doplňků stavy. Do budoucna bychom rádi tuto spolupráci ještě více rozšířili a nabídli naše zkušenosti i dalším společnostem.

Převzato z webu ceske-socialni-podnikani.cz