Webináře k sociálnímu bydlení a Housing First

24. 3. 2021
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení připravili na jaro 2021 další sérii webinářů
  • Dostupné bydlení

Webináře jsou realizovány v rámci projektů Sociální bydlení -  metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539) a projektu Podpora přístupu Housing First v ČR (CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015290).

Potřebné informace k webinářům najdete vždy včas před konáním akce na webu či na facebookové stránce Sociální bydlení v ČR.

Soubory ke stažení