Nové projekty Úřadu práce ČR na podporu zaměstnanosti

14. 4. 2021
Úřad práce ČR má ve své nabídce dva nové projekty, které svými aktivitami přispívají k podpoře zaměstnanosti v Královéhradeckém kraji.
  • Zaměstnanost

Outplacement - OUT

Cílem je pomoc zaměstnancům podniků, které prochází strukturálními změnami, a které jsou tudíž nuceni své zaměstnance propouštět. Projekt se zaměřuje na zvýšení adaptability těchto zaměstnanců pro nalezení nového pracovního uplatnění. Hlavní důraz je kladen na propouštěné zaměstnance, pro které znamená ztráta zaměstnání velký zásah do pracovního i osobního života.

Úřad práce prostřednictvím projektu nabízí komplexní balíček aktivit pro propouštěné zaměstnance i pro zaměstnavatele, kteří plánují propouštět nebo naopak přijímat nové zaměstnance.

Podpora flexibilního zaměstnávání - FLEXI

Cílem je podpořit vyšší soulad mezi rodinným (soukromým) a pracovním životem a také usnadnit vstup a udržení se na trhu práce. Projekt vychází vstříc osobám, které se z nejrůznějších důvodů (zdravotních, rodinných apod.) nemohou nechat zaměstnat např. na plný pracovní úvazek. Záměrem projektu je prosazovat flexibilní formy zaměstnání v podobě sdílených pracovních míst či generačního tandemu. 

Nabídka:

  • podpora flexibilních  forem zaměstnání v podobě sdílených pracovních míst podle § 317a zákoníku práce či generačního tandemu;
  • poskytnutí příspěvku na zapracování, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání (UoZ), kterému ÚP ČR věnuje zvýšenou péči.
  • nabídka komplexního balíčku aktivit pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a také pro zaměstnavatele.