Společensky prospěšné podnikání v Pardubickém kraji

19. 4. 2021
Pardubický kraj ve spolupráci s Agenturou CzechInvest vydal brožuru Sociální podnikání v praxi
  • Sociální podnikání

Tato brožura vznikla s cílem ukázat na konkrétních příkladech jak je sociální podnikání společnosti prospěšné, v kterých oblastech působí a jak sociální podniky mohou být partnerem pro veřejnou správu i ostatní podnikatelské subjekty.

 Brožura ke stažení

S ohledem na celospolečenskou prospěšnost takového podnikání se Pardubický kraj před více jak pěti lety rozhodl, že bude tyto aktivity systémově podporovat a to jak formou přímých dotací, tak i vzděláváním a osvětou.