Dostupné bydlení další webináře

21. 6. 2021
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení připravilo dokonce června další sérii webinářů.
  • Dostupné bydlení

Webináře jsou realizovány v rámci projektů Sociální bydlení -  metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539) a projektu Podpora přístupu Housing First v ČR (CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015290). Kromě webinářů se můžete těšit i na „Housing First týden“, který se uskuteční online v termínu 14. – 18. 6. Bližší informace k této akci i k webinářům se včas dozvíte na našich webových a facebookových stránkách.

21. 5. Práce s lidmi, kteří užívají psychoaktivní látky

Na webináři vystoupí Pavel Nepustil a Sylva Klašková, kteří charakterizují jednotlivé druhy psychoaktivních látek a vysvětlí terminologii, se kterou se můžete v souvislosti s touto problematikou setkat. Poradí Vám, jak pracovat s případnou agresivitou a jak navazovat vztah důvěry s klientem, který je závislý na psychoaktivních látkách. Budou se věnovat i užívání psychoaktivních látek u klientů v kontextu služeb poskytovaných v souvislosti s bydlením. Po webináře proběhne živá diskuze s Pavlem Nepustilem a Sylvou Klaškovou.

Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

26. 5. Exekuce a chudoba

Na webináři Vám Daniel Hůle (Člověk v tísni, o. p. s.) představí jednotlivé typy exekucí, krátce shrne historický kontext, aktuální situaci i výhled změn v dalším roce. Bude se zde věnovat tomu, jak exekuci řešit, kam se obrátit pro radu či odbornou pomoc, kdy a jak řešit oddlužení a neopomene ani problematiku dětské exekuce.

Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

10. 6. Případové a interaktivní případové konference v praxi

Webinář seznamuje účastníky s případovou a interaktivní případovou konferencí a jak lze tyto nástroje využívat v rámci sociální práce s klienty, ať už jde o jednotlivce nebo celé rodiny. Webinář definuje rozdíly mezi případovou a interaktivní případovou konferencí a kdy je vhodné tento nástroj použít. Seznamuje účastníky s celým procesem dojednávání, organizací i průběhem samotného setkání. Webinář je určen všem sociálním pracovníkům, kteří chtějí (nebo používají) konference v praxi a rádi by zjistili více informací, jak tyto nástroje správně využívat. Po webináři proběhne živá diskuze s Klárou Hamplovou z IQ Roma servis, z. s.

14. – 18. 6. Housing First týden

Už jsou to dva roky, kdy 13 projektů z celé ČR začalo realizovat výzvu č. 108 OPZ Housing First. Díky ní a samotným projektům lidé v bytové nouzi nachází standardní bydlení a jsou podporováni v tom, aby si bydlení udrželi a byli dobrými sousedy. 
K tomuto výročí jsme pro vás v projektu Podpora sociálního bydlení připravili webináře, přednášky, informační videa, ale taky hudební vystoupení a benefici! 
V týdnu od 14. do 18. června sledujte Facebookovou stránku „Sociální bydlení v ČR“.

24. 6. Rodinné konference v praxi

Rodinné konference se zatím stále řadí k inovativním metodám práce s rodinou, jejich základ však navazuje na tradiční řešení problémů, kdy se sejde celé rodina a její podpůrná síť a společně najdou řešení, co dál. Webinář seznámí účastníky s tím, jak se rodinná konference organizuje, jak probíhá a kdy je vhodné tento nástroj v praxi využít. Součástí jsou také informace, jak připravit na takový typ setkání dítě za využití různorodých interaktivních materiálů. Po webináři proběhne živá diskuze s Klárou Hamplovou z IQ Roma servis, z. s.

Potřebné informace k webinářům najdete vždy včas před konáním akce na webu či na facebookové stránce Sociální bydlení v ČR.

LETÁK