Diskuzní fóra pro obce a města

8. 6. 2021
Agentura CzechInvest připravila online prostor pro inspiraci a diskuzi mezi zástupci měst a obcí v celém Česku = cyklus akcí s názvem "Diskuzní fórum pro zástupce měst a obcí". Na třech setkáních budou mít účastníci možnost diskutovat a inspirovat se zkušenostmi kolegů napříč Českou republikou. Diskuzní fóra se zaměří na témata regenerace brownfieldů v obcích, strategické plánování a podpora kulturních a kreativních průmyslů..
 • Zaměstnanost

Diskuzní fórum pro zástupce měst a obcí se uskuteční ve třech termínech:

Téma č. 1: Brownfieldy – příležitosti a rizika

15. června 2021 | 9:00–10:30

 • Jak využít chátrající objekt v obci?
 • Jak zahájit proces regenerace brownfieldu? S jakými problémy se potýkáte při přípravách projektu?
 • Podařil se vám úspěšně zrealizovat projekt?
 • Daří se vám financovat regenerace brownfieldů? Jaké máte zkušenosti s dotačním a jiným financováním?
 • Nebo o čemkoliv jiném, co je pro vás zrovna teď důležité.
REGISTRACE

Téma č. 2: Strategické plány a jejich realizace 

17. srpna 2021 | 9:00–10:30
 • Potřebuje obec pro svůj rozvoj strategický plán?
 • Jakým způsobem strategický plán zpracovat – komunitně, expertně nebo vlastními silami?
 • Jaké se mění trendy ve strategickém plánování za uplynulých dvacet let?
 • Jaké nástroje na podporu podnikání a podnikatelského prostředí do plánu zahrnout?
 • Nebo o čemkoliv jiném, co je pro vás zrovna teď důležité.

REGISTRACE

Téma č. 3: Kulturní a kreativní průmysly – aktivity na úrovni obcí

12. října 2021 | 9:00–10:30 

 • K čemu je dobré mít strategii rozvoje kulturních a kreativních průmyslů?
 • Co může obcím a městům přinést podpora kulturních a kreativních odvětví?
 • Jak začít s rozvojem těchto odvětví ve vaší obci?
 • Jakými nástroji je možné tyto obory podpořit?
 • Nebo o čemkoliv jiném, co je pro vás zrovna teď důležité.
REGISTRACE

Každá z akcí bude mít obdobný harmonogram. Úvod bude věnován krátkému odborném vstupu na příslušné téma. Navazovat bude představení příkladů dobré praxe z vybraných měst a obcí, které Vám přiblíží možná témata k diskuzi. Stěžejní částí pak bude řízená diskuse v menších skupinách účastníků, které poskytnou prostor pro efektivní sdílení a výměnu zkušeností. Fórum bude zakončeno shrnutím hlavních výstupů z diskusí. 

 • Diskuze proběhne online formou. Účast je bezplatná.
 • Na každou akci je třeba samostatná registrace.
 • Registrace na jednotlivá setkání bude ukončena vždy dva dny před danou akcí.
 • Odkazy a pokyny k připojení Vám budou e-mailem zaslány den před akcí.

Pro více informací kontaktujte Tým regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Královéhradecký kraj: hradeckralove@czechinvest.org