Flexibilní formy zaměstnávání

19. 6. 2021
Společná diskuze zástupců státu (MPSV, MMR a ÚP ČR), zaměstnavatelů a organizací zastupující potencionální zaměstnance s různými potřebami (pečující o osobu blízkou, ZTP, aktivní senioři apod.) o flexibilních formách zaměstnávání.
 • Zaměstnanost

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Klára pomáhá z.s. si Vás v rámci projektu „Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ dovolují pozvat ke kulatému stolu. 

Termín: 

 • 23. června 2021, 9.00-11.30 hod
 • on-line prostřednictvím ZOOM

Program:

 1. Zhodnocení současného stavu na trhu práce: nízká nezaměstnanost versus nemalá skupina lidí se specifickými požadavky, kteří chtějí pracovat, ale nemohou využít klasická pracovní poměr
 2. Specifické potřeby těchto žadatelů o práci očima nestátní neziskové organizace zastupující např. pečující osoby, ZTP apod.
 3. Právní náhled MPSV na jednotlivé formy flexibilních forem zaměstnávání a zkušenosti zaměstnavatelů, diskuse
 4. Zkušenosti flexibilního zaměstnávání v praxi, zejména výhody sdíleného pracovního místa pro zaměstnavatele
  * Sdílené pracovní místo
  * Sjednání pracovního poměru na zkrácenou pracovní dobu
  * Práce na dálku – home office
  * DPČ
  * DPP
  * Dočasné přidělení zaměstnance k výkonu práce k zaměstnavateli agenturou práce
  * Pracovní poměr na dobu určitou
  * Pružné rozvržení pracovní době
 5. Představení projektu Úřadu práce ČR – Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI), včetně finančních příspěvků pro zaměstnavatele
 6. Představení projektu Úřadu práce ČR - Outplacement (OUT) – zaměřen na pomoc zaměstnancům podniků, které prochází strukturálními změnami a jsou tudíž nuceni propouštět, včetně finančních příspěvků pro zaměstnavatele
 7. Moderovaná diskuse

Časový harmonogram:

 • 08:30 – 9:00    Registrace účastníků
 • 9:00 – 9:45      1. Blok
 • 9:45 – 10:00    Přestávka
 • 10:00 – 11:00  2. Blok
 • 11:00 – 11:30 Diskuse a závěr

Moderátor:

Ing. Naďa Vojtíšková, regionální manažerka SP ČR

Registrace:

Na setkání se prosím přihlaste přes online formulář ZDE nejpozději do 20. 6. 2021.

V případě dotazů se prosím obraťte na regionální manažerku SP ČR, Ing. Naďu Vojtíškovou - tel: 733 643 520 nebo na e-mail: nvojtiskova@spcr.cz