Jak reagovaly firmy v kraji na COVID-19 - průzkum agentury CzechInvest

7. 7. 2021
Agentura CzechInvest, regionální kancelář Královéhradecký kraj zrealizovala na jaře 2021 dotazníkové šetření zaměřené na to, jak firmy zvládly situaci spojenou s COVID-19.
  • Zaměstnanost

Průzkum byl realizován formou online elektronického dotazníku prostřednictvím nástroje MS Forms. Sběr dat probíhal v období 28. 4. 2021 – 10. 5. 2021. Formulář obsahoval celkem pět otázek. Na otázky mohli dotazovaní odpovědět jednou i více odpověďmi nebo otevřenou formou pomocí komentářů. Celkem kancelář oslovila 600 firem se sídlem v Královéhradeckém kraji s různým oborovým zaměřením a velikostí. Návratnost se pohybovala okolo 30 % - dotazník vyplnilo celkem 171 firem.

Komplexní zpracované výstupy jsou ke stažení ZDE.

Převzato z webu Agentury CzechInvest.