Metodika pro spolupráci orgánů veřejné správy při realizaci sociálního bydlení

12. 8. 2021
MPSV vydalo Metodiku pro spolupráci orgánů veřejné správy při realizaci sociálního bydlení
  • Dostupné bydlení

Cílem tohoto textu není pouze seznámit čtenáře s orgány veřejné správy a dalšími aktéry bytové politiky a poskytování sociálního bydlení, ale především zdůraznit přínosy a význam účinné spolupráce těchto aktérů jako efektivní řešení bytové problematiky občanů. Metodika vychází z předpokladu, že jedním z hlavních aktérů poskytující sociální bydlení je obec a sociální pracovník obce je hlavním koordinátorem při poskytování podpory v sociálním bydlení na místní úrovni. Při psaní této metodiky MPSV vycházelo z již existující „dobré praxe“ spolupracujících obcí s projektem sociálního bydlení MPSV, jejíž příklady a sdílení podnětů doplňují texty.