Do praxe bez bariér - Závěrečná konference

10. 11. 2021
Rok se s rokem sešel a projekt Do praxe bez bariér je u konce. Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací uspořádal závěrečnou konferenci, na které společně s partnery zhodnotil úspěchy.
  • Zaměstnanost
  • Sociální podnikání

Ve čtvrtek 23. září 2021 od 14:00 hodin se konala na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje závěrečná konference k projektu Do praxe bez bariér. Našim hlavním cílem bylo zvýšit zaměstnatelnost mladých lidí se zdravotním postižením nebo s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji. Poskytli jsme různé podpůrné aktivity mladým lidem, kteří do života vstoupili s různým stupněm a typem znevýhodnění a jejich přechod ze studentského života do pracovního prostředí není snadný. Dělo se tak prostřednictvím různých aktivit – exkurze, pracovní tréninky, odborné praxe, vzdělávací a motivační aktivity. Účastníci měli možnost vzdělávat se, podívat se do prostředí firem a vyzkoušet si různé pracovní činnosti v prostředí uzpůsobeném jejich hendikepu. Získali pracovní návyky, přehled o možnostech zaměstnání, a především dovednosti potřebné pro vstup na trh práce. Druhým a neméně důležitým cílem bylo propojit speciální a praktické střední školy s podniky zaměstnávajícími osoby se zdravotním postižením, i s podniky na volném trhu práce. Díky projektu došlo k navázání jejich dlouhodobé spolupráce, která bude pokračovat i po oficiálním ukončení realizace projektu. Zaměstnavatelé – sociální podniky a firmy zaměstnávající znevýhodněné osoby dostaly příležitost vyzkoušet si mladé lidi na prahu jejich pracovní kariéry a třeba i získat nové zaměstnance. Všechny aktivity projektu byly vždy přizpůsobeny hendikepu každého účastníka, ať už se jednalo o vozíčkáře, neslyšící, nevidomé nebo žáky s mentálním či kombinovaným postižením. Snahou bylo posílit jejich soběstačnost a podpořit jejich osamostatnění a integraci do společnosti.

Zajímavosti: