Týden vzdělávání dospělých byl zahájen konferencí

8. 11. 2021
Týden vzdělávání dospělých zkráceně TVD je celostátní, ale i celosvětová akce na podporu účasti dospělých na jejich vzdělávání v průběhu jejich celého života. V rámci TVD se konají stovky akcí v desítkách měst Česka, které mají podobu ukázkových kurzů, testování znalostí a dovedností a celé řady dalších aktivit.
  • Zaměstnanost

Královéhradecký kraj a Úřad práce ČR – krajská pobočka v Hradci Králové se rozhodly v letošním roce na tuto tradici navázat a společně připravily Týden vzdělávání dospělých od 8. do 12. listopadu 2021. V tomto termínu probíhá řada zajímavých vzdělávacích akcí - semináře, workshopy, kreativní dílny a další aktivity napříč celým krajem. 

Celý týden jsme zahájili 8. listopadu 2021 úvodní konferencí. Konference proběhla na půdě Královéhradeckého kraje v sále Zastupitelstva kraje.

Konferenci zahájil úvodním slovem radní pro regionální rozvoj Královéhradeckého kraje Adama Valenty a ředitel Úřadu práce ČR – Krajská pobočka Hradec Králové Mgr. Martin Horák. V dopolední sekci zazněla řada zajímavých příspěvků zaměřených na možnosti dalšího vzdělávání pro odbornou veřejnost, veřejnou správu či jednotlivce, uznávání kvalifikací a zvyšování adaptability zaměstnanců. 

Odpolední blok se zaměřil na práci s talenty napříč různými sektory, jako je vzdělávací systém, výzkumný či firemní sektor. Účastníkům byly odprezentovány příklady dobré praxe z Plzeňského, Zlínského a Pardubického kraje a dozvěděli se také, jak pracuje s talenty vzdělávací systém a firmy. Na závěr v krátké diskusi se hledala řešení, jak práci s talenty v Královéhradeckém kraji zlepšit.

Přehled příspěvků a prezentací:

Příspěvky z kulatého stolu na téma "Jak pracovat s talenty":

Konference byla také přenášena živě přes YouTube kanál CIRI.

Akce je organizována ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, Úřadem práce ČR a agenturou CzechInvest pod hlavičkou Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na zamestnanost@cirihk.cz