Internetový newsletter inovací v sociálním začleňování - únor 2022

10. 2. 2022
Odbor pro sociální začleňování, Ministerstva pro místní rozvoj vydal již čtvrté číslo Internetového newslletteru inovací v sociálním začleňování.
  • Dostupné bydlení

Aktuální číslo nabízí:

  • informace z projektu:
... V Libereckém kraji má sociální začleňování zelenou.
... Nastavujeme spolupráci s Karlovarským krajem.
... Olomoucký kraj nadále řeší dluhovou problematiku.
... Podporujeme Královéhradecký kraj v jeho roli koordinátora v oblasti bydlení.
... Zjišťujeme, co přinesly a vzaly bezdoplatkové zóny v Chomutově.
... Náš projektový tým má nové posily.
... Známe počty předčasných odchodů ze vzdělávání za školní rok 2020/2021.
... Uspořádali jsme workshop k plánování sociálních služeb.
... Čtvrté setkání partnerů jsme věnovali čerstvě schválené liberecké strategii.
... Workshop ke komunitní práci se pro velký zájem konal dvakrát.
... Letošní vzdělávání zaměříme na monitoring sociálního vyloučení a intervencí sociálního začleňování z krajského pohledu.
  • zajímavosti z oblasti sociálního začleňování:

... Jaké dopady má pandemie na samoživitele?“ - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí zkoumá vliv pandemie na nejrůznější oblasti života.
... Neziskové organizace pořádají multidisciplinární diskuze o aktuálních problémech Česka.
... Zamyšlení nad veřejnými rozpočty v kontextu sociálního začleňování
  • inspirace k tématu podpory dětí ohrožených drop-outem

  • další zprávy z Agentury pro sociální začleňování