Příspěvek na bydlení

10. 2. 2022
Pro jednotlivce nebo rodiny, které nemají dostatečné prostředky na zaplacení nájmu a služeb spojených s bydlením, byl nově vytvořen Příspěvek na bydlení. Tento příspěvek slouží jako primární pomoc státu osobám, které mají vlivem nízkých příjmů potíže s úhradou nákladů na bydlení.
  • Dostupné bydlení

Příspěvek na bydlení je dávka, která přispívá rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy na krytí nákladů na bydlení. Příspěvek na bydlení je dávka vyplácena v závislosti na výši příjmů rodiny a lze jej nárokovat až tři měsíce zpětně.

Kdo může požádat o příspěvek na bydlení:

  • oprávněnou osobou je vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu,

Kde o příspěvek požádat:

  • na Úřadu práce ČR, dle místa Vašeho skutečného pobytu

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení:

  • žadatel bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, služebnosti (věcného břemene) nebo je vlastníkem bytu nebo domu (pro období roku 2022 vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci), popř. je členem bytového družstva;
  • posuzují se čisté příjmy, resp. příjmy rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí; náklady obsahují celkové náklady na bydlení včetně energií). Obecně jde o vzorec:
Příjem × 0,30 (v Praze 0,35) > náklady na bydlení = nárok na příspěvek na bydlení nevzniká
Příjem × 0,30 (v Praze 0,35) < náklady na bydlení = nárok na příspěvek na bydlení vzniká

Jak postupovat pro získání příspěvku na bydlení:

  1. Předběžné ověření nároku na příspěvek - Vyplňte orientační kalkulačku
  2. Žádost o příspěvek na bydlení - Vyplňte formulář a odešlete ho online
  3. Potřeba informací, rady - Obraťte se na příslušné Kontaktní pracoviště ÚP ČR nebo volejte na linku pomoci +420 950 180 070
  4. Chybí Vám peníze na jídlo, bydlení či vyúčtování a energie? Požádejte o Mimořádnou okamžitou pomoc nebo Doplatek na bydlení

Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce České republiky.