Krajský dotační program pro sociální podniky

31. 3. 2022
Sociální podniky z Královéhradeckého kraje můžou žádat o krajské dotace na podporu svého podnikání.
  • Sociální podnikání

Královéhradecký kraj letos vyhlásil zbrusu nový dotační program, který je určený pro sociální podniky podnikající na území Královéhradeckého kraje. Program má za cíl podporovat stávající sociální podniky v jejich rozvoji, ale také podpořit vznik nových sociálních podniků v kraji. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na tento program pro tento rok je 700 tis. Kč. 

Stručné informace:

  • Datum zahájení výzvy: 22.04.2022 8:00:00
  • Datum ukončení výzvy: 09.05.2022 14:00:00
  • Typ dotace: investiční / neinvestiční
  • Rozmezí dotace: 20 000 Kč - 100 000 Kč
  • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu:    90 %

Žádosti o dotaci se podávají elektronicky, prostřednictvím aplikace DOTIS.

Veškeré potřebné informace jsou uvedeny na Dotačním portálu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Celé znění dotačního programu včetně jeho přílohy si můžete stáhnou níže.

20.4.2022 proběhne Webinář k vyhlášení tohoto dotačního programu Podpora sociálního podnikání na území Královéhradeckého kraje. Podrobnější informace a registraci najdete zde.