Housing First a sociální bydlení - webinář duben

8. 3. 2022
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení připravilo dokonce dubna sérii zajímavých webinářů na téma Housing First a sociální bydlení.
  • Dostupné bydlení

Webináře jsou realizovány v rámci projektů Sociální bydlení -  metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539) a projektu Podpora přístupu Housing First v ČR (CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015290). 

10. března 2022

"Druhé šance" - Co když klient potřebuje nový byt?

Stává se, že se nájemci zapojení do Housing First dostanou do potíží, které vedou k tomu, že se v domě necítí dobře, nebo jim hrozí předčasné ukončení nájemní smlouvy, či její neprodloužení. V takových případech je v USA a v jiných zemích poměrně běžné, že tito lidé dostanou možnost se přestěhovat do jiného bytu. Zakladatel Housing First k tomuto tématu uvádí toto: „Míra přemisťování (přestěhování klienta z prvního bytu do druhého) může dosahovat 20 až 30 procent, zejména pokud velká část klientů trpí těžkými poruchami způsobenými užíváním psychoaktivních látek. Poměr klientů přemístěných z druhého bytu do třetího je oproti těm, kteří byli přestěhování z prvního bytu do druhého, zhruba poloviční, což znamená, že se klienti ze ztráty prvního bytu poučí a změní chování, aby si druhý udrželi.“ Více se o tématu můžete dozvědět na tomto webináři, kde promluví Jan Milota a Jan Snopek z Platformy pro sociální bydlení.

7. dubna 2022

Specifika ženského bezdomovectví

Ženské bezdomovectví není stejné jako to mužské. Ženy, které si prošly bytovou nouzí, mají často zkušenost s prožitým násilím. Násilí může být důvodem, proč ztratily domov, je ale také často součástí jejich zkušenosti s bytovou nouzí. Snaha vyhnout se násilí, obtěžování nebo ponižování pak vede k tomu, že se ženy vyhýbají sociálním službám, a tak se jejich bezdomovectví často stává (oproti tomu mužskému) „neviditelné“. Ženy bez domova se vyrovnávají s náročnou rolí matky. Ženy v sociální tísni, které žijí v azylových domech pro matky s dětmi, jsou pod velkým tlakem, aby zajistily svým dětem potřebnou péči, jídlo nebo pomůcky do školy. Ženám bez přístřeší byly děti často odebrány, což je pro řadu matek traumatizující. Často zažívají pocity ztráty, studu a hanby, že nedokázaly být dobou matkou a o své děti se postarat. Těhotenství, antikoncepce, a i celkově hygiena při menstruaci na ulici jsou specificky ženská témata. Ženy bez domova se setkávají s řadou stereotypů a diskriminačního jednání. O těchto a dalších důvodech, proč je důležité k ženám na ulici přistupovat jinak než k mužům, se dozvíte od pracovnic organizace Jako doma, která se na pomoc ženám v bytové nouzi specializuje.

21. dubna 2022

Housing Led a další přístupy založené na rychlém zabydlení

V Evropě se v souvislosti s ukončováním bezdomovectví stále více mluví o tzv. Housing Led přístupu. V tomto webináři se dozvíte, o co v něm jde, jaký je jeho vztah k Housing First a proč se tento přístup vymezuje proti tzv. prostupnému bydlení. Webinář pro Vás připravila Kateřina Bílková z MPSV.

28. dubna 2022

Role OSPOD při řešení situace ohrožených dětí a rodin

V současné době MPSV realizuje systémový projekt „Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR“, v rámci kterého je mimo jiné poskytována přímá metodická podpora pracovníkům OSPOD při vyhodnocování situace ohrožených dětí a rodiny a plánování adekvátní podpory. Kolegové realizačního týmu aktivity „Přehodnocení situace dětí v ústavní péči“  Vám přiblíží činnost OSPOD a roli sociálních pracovníků v systému SPOD v kontextu spolupráce s dalšími relevantními aktéry zapojenými do řešení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny.

Webináře jsou předtočené, nejde o živé vysílání. Po odvysílání webináře zůstávají zveřejněny na našem YouTube kanálu Projekt Podpora sociálního bydlení a je možné si je kdykoliv přehrát znovu.

Potřebné informace k webinářům najdete vždy včas před konáním akce na webu či na facebookové stránce Sociální bydlení v ČR.