Ukrajincům efektivně pomáhají místní akční skupiny

31. 3. 2022
Do pomoci Ukrajině a lidem prchajícím z válečných oblastí se v Královéhradeckém kraji aktivně zapojují i místní akční skupiny (MAS). Díky společnostem zaměřeným na rozvoj venkova se v regionu daří začleňovat ukrajinské děti do školek a škol nebo zajišťovat materiální a finanční pomoc, jazykové kurzy, ubytování i práci pro uprchlíky.
  • Zaměstnanost

Hodně aktivně si v tomto směru počíná MAS NAD ORLICÍ, která ve spolupráci se Základní školou Svatopluka Čecha spustila v Chocni výuku českého jazyka pro válečné uprchlíky. Intenzivní výuka češtiny startuje rovněž v Borohrádku, Týništi nebo Albrechticích nad Orlicí. Hledají zde také překladatele nebo mapují ubytovací kapacity.

MAS Království – Jestřebí hory stále provozuje transparentní účet číslo 380381385/0600. Města, obce, organizace nebo jednotlivci už na něj poslali bezmála 700 tisíc korun, další peníze sem stále proudí. „Za tyto prostředky pořizujeme ochranné prostředky pro ukrajinské zdravotníky ve válečných oblastech,“ vysvětluje ředitel MAS Království – Jestřebí hory Jan Balcar, který za svou organizaci zmínil také pořádání humanitárních sbírek, hledání ubytování pro potřebné a další aktivity.

Solidarita občanů s Ukrajinci je úctyhodná také na Hořicku. MAS Podchlumí tady organizuje pro uprchlíky bazar oblečení a obuvi, domácích potřeb nebo hraček. „Do této aktivity se zapojili žáci a studenti nebo maminky z Rodinného centra Konvička,“ cení si pomoci mnoha lidí Kateřina Burianová z MAS Podchlumí. Obecně prospěšná společnost pro Český ráj koordinuje pomoc přes potravinovou banku, hledá možnosti ubytování i dopravy a také se zapojila do sbírky „Krabice od srdce“ na pomoc ukrajinským dětem.

Také na území MAS Mezi Úpou a Metují organizují humanitární sbírky. V obci Vysokov otevřeli komunitní centrum s provizorním ubytováním, ukrajinské rodiny se tu daří umisťovat i jinam. Hned několik sbírek je hlášeno také z území MAS Královédvorsko, kde se rovněž snaží pomáhat se zprostředkováním práce nebo začleňováním ukrajinských dětí do výuky či aktivit neformálního vzdělávání.

Na Rychnovsku je velmi aktivní Sdružení SPLAV. Finančně podpořilo sbírku SOS Ukrajina nebo přepravu běženců a materiálu na ukrajinské hranice a zpět. Přispělo také na nákup prošívaných dek. „Nabídli jsme dobrovolnickou pomoc.  Zapojili jsme se do ubytovávání uprchlíků, organizujeme besedy a poradenství pro školy v souvislosti s ukrajinskými žáky,“ vyjmenovává aktivity Sdružení SPLAV Kateřina Holmová, vedoucí manažerka této místní akční skupiny. 

MAS Hradecký venkov spolupracuje s neziskovou organizací Leader Projects, která zasílá humanitární pomoc na Ukrajinu a zároveň rozdává potraviny a potřebné věci uprchlíkům v Česku. „Naše obce vyhlásily sbírky potravin, uvolnily také peníze ze svých rozpočtů. V současné době probíhají takovéto aktivity v Lanžově a Roudnici. Zároveň připravujeme setkání pro uprchlíky, aby se seznámili s místními zvyky a mohli se lépe začlenit mezi naše občany,“ přibližuje konkrétní formy pomoci na Královéhradecku Jana Štěpánková z MAS Hradecký venkov. Rádi by zde také malé Ukrajince začlenili do spolků nebo sportovních oddílů.

Humanitární krize způsobená ruskou agresí na Ukrajině rozhodně nekončí. V těžkých časech se opět potvrzuje důležitost vzájemné spolupráce subjektů v území. A právě místní akční skupiny dokáží takovouto spolupráci efektivně koordinovat a rozvíjet.

Zdroj: Petr Záliš, MAS Království – Jestřebí hory