Internetový newsletter inovací v sociálním začleňování - květen 2022

31. 5. 2022
Odbor pro sociální začleňování, Ministerstva pro místní rozvoj vydal již páté číslo Internetového newslletteru inovací v sociálním začleňování.
  • Dostupné bydlení

Aktuální číslo nabízí:

  • informace z projektu:
... V Libereckém kraji se upírá pozornost zejména k dluhové problematice a bydlení.
... Nadále podporujeme Olomoucký kraj v řešení dluhové problematiky.
... V Královéhradeckém kraji a v Chomutově stále řešíme dostupné bydlení.
... V Karlovarském kraji proběhlo několik akcí a pokračuje mapování kapacit krajského úřadu.
... V číslech: Děti ohrožené sociálním vyloučením a školním neúspěchem
... Uspořádali jsme setkání partnerů k tématu práce s informacemi
  • zajímavosti z oblasti sociálního začleňování:
... Nová zpráva Charity ČR o trhu práce v souvislosti s chudobou, prekarizací, zadlužeností a sociálním podnikáním
... Zamyšlení nad veřejnými rozpočty v kontextu sociálního začleňování
... Mapa vzdělávacího ne/úspěchu poukazuje na velké nerovnosti
  • inspirace k tématu podpory dětí ohrožených drop-outem
  • další zprávy z Agentury pro sociální začleňování

Soubory ke stažení