Setkání sociálních podnikatelů a veřejných zadavatelů

26. 5. 2022
Kulatý stůl v Hradci Králové na téma “Jak může veřejná správa podpořit sociální podniky v oblasti veřejného zadávání”.
  • Sociální podnikání

MPSV ČR v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR uspořádalo 25.5.2022 v Hradci Králové ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací kulatý stůl na téma “Jak může veřejná správa podpořit sociální podniky v oblasti veřejného zadávání”. Podobná setkání probíhají i v dalších regionech ČR ve spolupráci s konzultanty a experty MPSV. 

Tato akce byla zaměřena:

  • na síťování účastníků z řad sociálních podniků a veřejné správy,
  • představení sociálních podniků a jejich služeb,
  • na aktuální informace, jak podávat nabídky do veřejných zakázek,
  • informování veřejných zadavatelů o společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek.

Setkání se zúčastnilo více jak 30 osob z řad sociálních podniků a veřejných zadavatelů a to nejen z Královéhradeckého kraje, ale i Libereckého a Pardubického. V rámci dvohodinového programu měly možnost představit své aktivity sociální podniky Družstvo TEXmanSKOK do života, o.p.s.Středisko Výměník, z.s. 

V další části prezentovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí informace, jak může veřejná správa podpořit sociální podniky v oblasti veřejného zadávání. Příklady dobré praxe prezentovalo Město Jičín.

Tato akce také částečně navázala již uskutečněný seminář pro obce 13. 1. 2022 o odpovědném veřejném zadávání. V případě zájmu si ho lze pustit ze záznamu v rámci e-learningového kurzu v Akademii chytrého regionu. E-learning je bezplatný, stačí se registrovat do Akademie a otevřít si příslušný kurz.

Fotografie a prezentace z kulatého stolu naleznete ZDE.