Místní akční skupiny v kraji podporují rozvoj vzdělávání

29. 7. 2022
Každá z patnácti místních akčních skupin (MAS) Královéhradeckého kraje přispívá k rozvoji svého regionu. V posledních šesti letech je činnost MAS čím dál více spojována také s oblastí vzdělávání, a to díky projektu místní akční plán (MAP).
  • Atraktivní region
Tento projekt realizovaný na území obcí s rozšířenou působností (ORP) funguje na bázi propojování, výměny zkušeností, vzájemné inspirace i metodické podpory. Zaměřen je na mateřské, základní, základní umělecké a speciální školy nebo na instituce neformálního a zájmového vzdělávání. Podporuje a rozvíjí žáky, pedagogy, ředitele, rodiče i zřizovatele.

Například v MAS Podchlumí (MAP pro ORP Hořice) nebo v MAS Královédvorsko (MAP ORP Dvůr Králové nad Labem) pořádají prezentace volnočasových aktivit, aby si děti i jejich rodiče mohli na jednom místě udělat představu o zaměření jednotlivých kroužků. Na Hořicku se akce „NUDA?.. Neznáme!!!“ koná již po šesté. Každoročně se ve Smetanových sadech v Hořicích sejde první školní den na dvě stě dětí. Akce je spojena se zajímavými aktivitami a soutěžemi pro děti. Na Královédvorsku se podobné setkání jmenuje „Den spolků“, to letošní proběhne na Hankově náměstí a na stadionu ve Dvoře Králové v pondělí 5. září.

Ani ostatní MASky nezahálejí. Například ve Sdružení Splav pořádají velice oblíbenou „Olympiádu regionálních znalostí“, které se mohou zúčastnit družstva z druhých stupňů základních škol na Rychnovsku, Dobrušsku a Kostelecku. Vítěze posledního ročníku soutěže potěšil zážitkový let nad Rychnovskem.

Propojování, sdílení, spolupráce založená na důvěře. To jsou pilíře, na nichž je postaven projekt MAP Trutnovsko. „Žáci základních škol zde například namlouvali pohádkové audioknížky, předškoláci se zapojují do aktivit na podporu zdravotníků nebo seniorů. Učitelé si oblíbili tematické kulaté stoly a ředitelé škol z Trutnovska rádi vyrážejí na naše cesty za poznáním a inspirací,“ představil MAP Trutnovsko Petr Záliš z MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., která v regionu pořádá i projektové dny nebo tandemovou výuku. Aktivní je zde také Studentský parlament MAS.

Místní akční skupina Nad Orlicí realizuje MAP na Kostelecku, Třebechovicku, Černilovsku a Vysokomýtsku. V rámci projektu tu pořídili pro školy nové didaktické pomocníky.  Jednalo se například o vzdělávací hračky, knihy nebo pomůcky do výuky fyziky, matematiky a informatiky, dále o sady nářadí a nástrojů. Dalším zajímavým počinem zde byla výzva „Proměny v naší škole“, kdy měli žáci základních škol vymyslet a před porotou odprezentovat svůj návrh na vylepšení své školy. Vzhledem k vysoké kvalitě předložených návrhů obdržely všechny zapojené školy finanční podporu na realizaci svých projektů.

Také MAS Hradecký venkov (ORP Hradec Králové) je v oblasti vzdělávání velice aktivní. Z posledních aktivit můžeme připomenout akci „Sociálku na ně.. aneb mýty a fakta o sociálně-právní poradně dětí“. Jejím hlavním cílem bylo propojit organizace, které mají na starosti výchovu a sociální zázemí dětí. K pravidelným aktivitám této MASky patří i tvoření rodičů s dětmi či schůzky školních parlamentů.

Na Novobydžovsku (MAS Společná Cidlina) pořádali v uplynulém školním roce kromě dalších aktivit i kroužek robotiky a polytechniky. Na Jičínsku (MAS Otevřené zahrady Jičínska) si z projektu MAP nejvíce cení zajištění supervize pro školy. Novou vzdělávací aktivitou na Broumovsku pořízenou z projektu jsou mobilní dopravní hřiště, která si školy a školky bezplatně půjčují.

 Zajímavým společným počinem MAS Stolové hory (ORP Náchod), MAS Mezi Úpou a Metují (ORP Jaroměř) a MAS Broumovsko (ORP Broumov) je regionální konference „Učení pro život“, kterou organizátoři připravují jednou za dva roky. Koncem loňského září se tato aktivita uskutečnila již po třetí a do Broumova přilákala velké množství osobností nejen z oblasti školství.  „Broumovská konference se nesla v duchu neformálního sdílení dobré praxe a poznatků. Umožnila také zapojení školních jídelen a gastroškol do zajištění občerstvení a základních uměleckých škol a volnočasových organizací do bohatého doprovodného programu,“ vysvětlila Lada Nevečeřalová, hlavní manažerka MAP v ORP Náchod.

Místní akční plány mohou MAS realizovat díky finanční podpoře z evropského operačního programu (OP) „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ a nové projekty financuje OP „Jan Amos Komenský“, a to prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  Hlavním cílem těchto projektů je rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků, podpora řízení škol a navázání spolupráce partnerů v území. Tyto záměry se v Královéhradeckém kraji daří naplňovat.

Zdroj: Helena Kráčmarová, MAS Podchlumí